Navuka i technałohii2222

Nieandertalcy jeli adzin adnaho. Ale nie ad hoładu

Nieandertalcy, jakija vymierli prykładna 40 tysiač hadoŭ tamu, jeli adzin adnaho. Navukoŭcy znachodzili ich kostki z paškodžańniami, jakija pakazvajuć na toje, što miasa ź ich źjeli.

Ale navošta nieandertalcy jeli adzin adnaho, da hetaha času nieviadoma. Daśledčyk z Univiersiteta Brajtana Džejms Koŭł vyrašyŭ vyśvietlić, ci vyhadna było jeści ludziej z punktu hledžańnia kałoryj, i pierakanaŭsia, što nie. 

Dla pačatku Džejms Koŭł vyvučyŭ daśledavańni pra źmiest prateinu, vuhlavodaŭ i tłušču ŭ roznych častkach cieła čałavieka.

Ź ich vynikała, što ŭ sercy prykładna 650 kałoryj, u piečani - 2500 kałoryj, u ciahlicach - 32 tysiačy kałoryj i hetak dalej. Usiaho ŭ čałavieku kala 125 tysiač kałoryj. Hetyja paramietry ułaścivyja ludziam, jakija žyli ŭ 1940-50-ch hadach. Nieandertalcy byli bolš ukormlenymi, ale nie asabliva.

Kałaryjnaja kaštoŭnaść čałavieka.

Koŭł zatym vyvučyŭ, kolki kałoryj źmiaščajecca ŭ myšačnych tkankach žyvioł, jakich jeli nieandertalcy. Vyśvietliłasia, što,

kali źjeści ŭsie myšcy mamanta, možna atrymać 3,6 miljona kałoryj. Z šarścistaha nasaroha - 1,3 miljona kałoryj.

Pa enierhietyčnaj kaštoŭnaści ŭnutranych orhanaŭ staražytnych žyvioł dadzienych niama, tamu vučony paraŭnoŭvaŭ tolki enierhietyčnuju kaštoŭnaść myšačnaj tkaniny. Paraŭnańnie atrymałasia nie na karyść nieandertalcaŭ.

Miasa adnaho suplamieńnika 25 darosłym nieandertalcam nie chapiła b i na dzień, a mamantam možna było charčavacca miesiac.

Kałaryjnaja kaštoŭnaść staražytnych žyvioł.

Džejms Koŭł robić vysnovu, što, imavierna, nieandertalcy jeli adzin adnaho nie dziela charčavańnia. Inšyja navukoŭcy, jakija nie ŭdzielničali ŭ daśledavańni Koŭła, adznačajuć, što jon padyšoŭ da pytańnia ź cikavaha boku, ale naŭrad ci kali-niebudź možna budzie napeŭna skazać, navošta nieandertalcy jeli adzin adnaho.

Pakul niama ŭpeŭnienaści, zabivali jany suplamieńnikaŭ dziela ježy, jeli pamierłych ci adzin adnaho padčas relihijnych rytuałaŭ. Sam Koŭł schilajecca da viersii ab rytualnym pajadańni.

Kamientary22

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

U Ivanaŭskim rajonie ratavalniki dastali źmiaju z kanapy1

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku60

Čarhovy chapun u Baranavičach — zatrymali adrazu piać čałaviek1

Biełarusy ŭ Varšavie ładziać viasielle dla svaich buldohaŭ. U niaviesty i žanicha budzie ŭsio — ad torta da kaściumaŭ13

Ciapier u Biełarusi, kab zrabić EKA, patrebna daviedka ad psichijatra. Źjavilisia i inšyja abmiežavańni3

Hiejmier viarnuŭsia na forum praz 11 hadoŭ bana — i tak ašałamiŭ farumčan, što jany zachacieli jaho znoŭ zabłočyć

Va ŭnutranych vojskaŭ zaŭvažyli zachopleny ŭkrainski bronieaŭtamabil. Jak jon moh trapić u Biełaruś?2

U Varšavie padletki na žyŭca łavili piedafiła, toj adbivaŭsia nažom7

Stała viadoma, pieśnia jakoj amierykanskaj supierzorki stanie hałoŭnaj padčas kampanii Kamały Charys6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →