Na pravach rekłamy55

Pabudavać kvateru abo kupić hatovuju: jak maładoj siamji abzavieścisia žyllom?

Kali tulicca pa zdymnych kvaterach nadakučaje, chočacca abzavieścisia svaim ułasnym hniaździečkam, pierad biełarusami ŭźnikaje pytańnie: jakim sposabam heta zrabić? Bo ŭ bolšaści vypadkaŭ hrošaj dla kupli nieruchomaści brakuje, prychodzicca albo źbirać, albo šukać vyhadnyja prapanovy ŭ bankach.

Jak možna stać ułaśnikam svajho žylla?

Siońnia jość niekalki sposabaŭ, jak stać ščaślivym uładalnikam nieruchomaści:

 • Kupla kvatery za svaje hrošy — najbolš vyhadny varyjant, bo nie treba pierapłačvać banku, a žyllo adrazu stanovicca svaim. Zrešty, dazvolić sabie taki sposab mohuć daloka nie ŭsie ludzi;
 • Układańnie srodkaŭ u budaŭnictva: hrošy ŭnosiacca na stadyi katłavana abo zaviaršeńnia budoŭli, adpaviedna, cana za kvadratny mietr budzie nižejšaj, čym paśla zdačy abjekta. Minus — jość ryzyka, što zabudoŭščyk zbankrutuje abo padmanie dolščykaŭ;
 • Budaŭnictva ŭłasnaha doma: vy budziecie ŭpeŭnieny ŭ jakaści pabudovy, choć daviadziecca vydatkavać bolš hrošaj, sił i času, čym pry kupli hatovaha žylla;
 • Ilhotnyja prahramy: možna stać u čarhu pa palapšeńni žyllovych umoŭ. Adnak atrymać kvateru hramadzianam udajecca praź dziesiacihodździ, i to pry ŭmovie, što jany adpaviadajuć usim nieabchodnym kryteram;
 • Kredyt na žyllo: jaho možna ŭziać jak dla pakupki, tak i dla budaŭnictva. Adpaviedna, kupić kvateru ŭdasca adrazu ž, adzinaje — u budučyni treba budzie stabilna vypłačvać banku pazyku.

Jaki sposab abrać — asabistaja sprava kožnaha, choć siońnia ŭsio bolš biełarusaŭ ličać za lepšaje apošni varyjant. Jon najbolš zručnaja, dastupny, ź jaho dapamohaj novymi kvaterami i damami abzavialisia ŭžo tysiačy siemjaŭ pa ŭsioj krainie.

Samyja vyhadnyja kredyty ŭ bankach Biełarusi

Pazyčalniki mohuć vybrać najbolš vyhadnyja prahramy i pryvabnyja ŭmovy, bo kolkaść prapanoŭ ad bankaŭ Biełarusi prosta vielizarna. Naprykład, dla pakupki nieruchomaści papularnaściu karystajucca nastupnyja kredyty:

 • Družnaja budoŭla: staŭka — 15%, zaklučyć damovu možna biez paručycielaŭ;
 • Chutka navasielle: pierapłata składzie 17,9%;
 • Na nabyćcio žyłoj nieruchomaści ad Bielinviestbanka: staŭka — 18%;
 • Kredyt na nabyćcio žylla: pradastaŭlajecca Biełarusbankam pad 18% hadavych;
 • Tvaja nieruchomaść: kredyt vydaje Parytet bank pad 19%.

Zručna, što banki Biełarusi prapanujuć anłajn-zajaŭku, jakuju vy možacie pakinuć na sajcie Banki Bieł.

Jość vyhadnyja prahramy i dla budaŭnictva žylla:

 • Buduje dom razam: staŭka — 18%;
 • Na budaŭnictva žyłoj nieruchomaści ad Bielinviestbanka: umovy anałahičnyja;
 • Kredyt na budaŭnictva ŭ Biełarusbanku: pierapłata — 18%.

Kali pazyčalnik adnosicca da lhotnaj katehoryi hramadzian, uziać kredyt na budaŭnictva žylla možna na bolš vyhadnych umovach — sa staŭkaj ad 3% na hod.

Usio roŭna, vyrašyli vy budavać svoj dom abo kuplać hatovy, banki prapanujuć kredyty dla roznych žyćciovych situacyj, pry hetym umovy buduć prykładna adnolkavymi, što nie moža nie radavać.

TAA «Majfin» UNP: 192711843

Kamientary5

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask20

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →