Hramadstva3939

Huminski, Miaśnikovič, Šunievič: chto stajaŭ za pryniaćciem Dekreta ab darmajedach

Dekret №3 ab baraćbie z utrymanstvam vyklikaŭ masavyja pratesty pa ŭsioj krainie. Na vulicy vychodzili Minsk, Homiel, Viciebsk, Babrujsk, Maładziečna, Pinsk i inšyja harady. Na 15 i 25 sakavika zapłanavanyja jašče dźvie bujnyja akcyi ŭ Minsku.

9 sakavika Alaksandr Łukašenka byŭ vymušany pajści na sastupki, dziejańnie Dekreta prypynienaje na hod. Ale ludzi nie sychodziać z płoščaŭ, patrabujuć poŭnaj admieny.

«Naša Niva» zhadvaje, chto stajaŭ za pryniaćciem niepradumanaha dekreta.

Viktar Huminski

Palitruk, deputat z Barysava, adzin z kiraŭnikoŭ «Biełaj Rusi». U sakaviku 2012 hoda jon pieršym zahavaryŭ pra nieabchodnaść uviadzieńnia zakona ab baraćbie z darmajedstvam. «Pryniaćcie padobnaha zakona spryjała b umacavańniu hramadskaj biaśpieki i dyscypliny», — skazaŭ Huminski. Admietna, što tady inicyjatyvu Huminskaha nie padtrymali dziaržsakratar Rady biaśpieki Leanid Malcaŭ i staršynia Minskaha abłvykankama Barys Batura. Jany mierkavali, što ŭ krainie i tak dastatkova inšych šlachoŭ upłyvu na hramadzian. Adnak u chutkim časie Malcaŭ byŭ pieraviedzieny ŭ Pamiežny kamitet, a Batura ŭvohule z hańbaj adpraŭleny ŭ adstaŭku.

Michaił Miaśnikovič

Prykładna praz paŭhoda paśla Huminskaha razmova vyjšła na bolš vysoki ŭzrovień. Ab darmajedach zahavaryŭ premjer-ministr Michaił Miaśnikovič. Mienavita jon upieršyniu ahučyŭ ličbu 400 tysiač «darmajedaŭ». «Mnohija z hetych tak zvanych niepracujučych, viadoma, pracujuć, ale padachodny padatak nie płaciać, adličeńni ŭ piensijny fond nie robiać, a ŭsimi sacyjalnymi vyhodami — miedycynaj i hetak dalej — karystajucca, jak i ŭsie. Na piensiju raźličvajuć, — skazaŭ premjer-ministr. — Za košt kaho? Za košt tych, chto pracuje kala stanka, u poli, pracuje ŭ škole, balnicy», — skazaŭ Miaśnikovič.

Alaksandr Jaraševič

Znoŭ niejki pieryjad možna acharaktaryzavać jak «pahavaryli i zabylisia». U červieni 2013 hoda ŭ Kažan-Haradku Bresckaj vobłaści temu aktualizavaŭ deputat Pałaty pradstaŭnikoŭ Alaksandr Jaraševič. «Va ŭsich dzieci chodziać u škołu, dziciačyja sadki, ludzi źviartajucca ŭ dziaržaŭnyja ŭstanovy achovy zdaroŭja. Taksama ŭsie karystajucca hramadskim transpartam, dzie taryfy dla nasielnictva nižejšyja za sabiekošt. Heta značyć, karystajucca adnolkavymi dabrotami. Značyć, usie pavinny i papaŭniać dziaržaŭnuju skarbonku, płacić padatki. Ale, viadoma, tym, chto niamohły, dziaržava pavinna dapamahać», — zajaviŭ jon.

Maksim Jermałovič

Vielmi padobnyja arhumienty vykarystoŭvaŭ u śniežni 2013 hoda namieśnik ministra finansaŭ Maksim Jermałovič. Jon byŭ upeŭnieny, što padstava da ŭviadzieńnia padatku dla «darmajedaŭ» isnuje. «Naŭskidku mahu vykazać mierkavańnie, što suma takoha padatku pavinna być niejkaj siaredniaj vieličynioj padachodnaha padatku, što vypłačvajecca hramadzianami, i adličeńniaŭ u Fond sacabarony. Samaje składanaje tut — vyznačyć pieralik hramadzian, jakija traplajuć pad katehoryju darmajedaŭ. Usio heta patrabuje šyrokaha abmierkavańnia», — skazaŭ Maksim Jermałovič.

Ihar Šunievič

Nie abyšłosia ŭ hetym śpisie i bieź ministra ŭnutranych spravaŭ Ihara Šunieviča. Kiraŭnik MUS skazaŭ u listapadzie 2014, što mienavita jahonaje viedamstva stajała za hetym zakonam. «MUS inicyjavała abmierkavańnie temy darmajedstva i aktualizavała nieabchodnaść uniasieńnia źmianieńniaŭ u dziejučaje zakanadaŭstva ŭ hetym pytańni. Taksama Savietu ministraŭ było daručana pradstavić svaje prapanovy kiraŭniku dziaržavy. Ministerstva ŭnutranych spraŭ budzie vystupać u jakaści analityka, jaki daść svajo reziume nakont hetaha dakumienta. Chutčej za ŭsio, heta budzie ŭkaz prezidenta», — tłumačyŭ Ihar Šunievič.


Kamientary39

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy12

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Taksistaŭ užo pačali štrafavać za vykarystańnie mašyn u asabistych metach — pa dziŭnym artykule3

Bajden nazvaŭ adzinuju ŭmovu, pry jakoj admovicca ad prezidenctva9

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy12

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →