Ułada8383

Słaŭharadski juryst Ahafonaŭ i minski achoŭnik Kanstancinaŭ zasnavali prarasijskuju arhanizacyju

Ad pačatku novaha hoda były aktyvist apazicyi Arciom Ahafonaŭ na rasijskich resursach kštałtu «Rehnuma» staŭ padpisvacca sustaršynioj arhkamiteta ruchu «Hramadzianskaja zhoda».

Arciom Ahafonaŭ. Fota z facebook.com.

Arciom Ahafonaŭ naradziŭsia ŭ 1976 hodzie ŭ horadzie Zajsan na kazachstanska-kitajskaj miažy. Ad 1996 hoda žyvie ŭ Biełarusi, u Słaŭharadzie Mahiloŭskaj vobłaści. Ad 2005 hoda byŭ aktyvistam Abjadnanaj hramadzianskaj partyi, navat uznačalvaŭ Minskuju abłasnuju arhanizacyju, uvachodziŭ u kamandu Jarasłava Ramančuka. Pierałom u Ahafonava adbyŭsia paśla padziej u Krymie i ŭschodzie Ukrainy, kali jon padtrymaŭ rasijskuju ahresiju.

Ahafonaŭ byŭ tym, chto napisaŭ skarhu na kiroŭcy bieł-čyrvona-biełaha aŭtobusa, jaki vaziŭ u Słuck achvotnych ušanavać pamiać Słuckich paŭstancaŭ. Ciapier akcenty baraćby Ahafonaŭ źmianilisia z uładaŭ na nacyjanalistaŭ.

«Moj ruski śviet — uva mnie. Jon pryjšoŭ tudy z kałychanki, jakuju mama śpiavała na ruskaj movie, ź luboŭju da rodnaj pryrody, z razumieńniem siabie spadčyńnikam ruskaj kultury i ruskaj cyvilizacyi, jakija ja i majo pakaleńnie pavinny raźvić i pieradać naščadkam», — tak piša Ahafonaŭ.

Jon paŭtaraje mantru rasijskaj prapahandy, što Biełaruś nie vyžyvie biez padtrymki Rasii, a ŭ Jeŭropie my nikomu nie patrebnyja.

Partnioram Ahafonava pa stvareńni arhanizacyi staŭ Jaŭhien Kanstancinaŭ. Jon viadomy mutnaj špijonskaj historyjaj z navapołackim ślesaram Jaŭhienam Hajdukovym. Kanstancinaŭ uznačalvaŭ arhanizacyju «Sajuz maładych intelektuałaŭ», kudy ŭvachodziŭ i Hajdukoŭ, a pracavaŭ achoŭnikam i rabočym na «Naftanie». Kanstancinava dapytvali pa spravie Hajdukova. Apošnim časam viadoma, što Kanstancinaŭ pierajšoŭ na prarasijskija pazicyi, a pracavaŭ achoŭnikam u minskim handlovym centry «Jeŭropa».

Jaŭhien Kanstancinaŭ. Fota z facebook.com.

«Metavaja aŭdytoryja — kansiervatyŭnaja ruskamoŭnaja bolšaść, jakaja nie choča destabilizacyi abstanoŭki ŭ krainie i abvastreńnia mižnacyjanalnych supiarečnaściaŭ. Staŭleńnie da ŭłady — niezaležnaje, adnak u rezkaj kanfrantacyi nie zacikaŭlenyja», — tak piša pra mety arhanizacyi Ahafonaŭ.

Pakul što ciažka acanić, ci stajać niejkija ludzi jašče za hetaj arhanizacyi, ci heta inicyjatyva dvuch asobna ŭziatych hramadzian. Taksama vynikaje, što na dadzieny momant Ahafonaŭ—Kanstancinaŭ nie majuć nijakaj padtrymki z Maskvy, ale raźličvajuć na jaje.

Taksama źviartaje ŭvahu, što svaje pieršyja zajavy ad imia novaj arhanizacyi aktyvisty robiać na rasijskich čarnasocienskich sajtach, hetki sihnał, na kaho najpierš raźličanaja takaja dziejnaść.

Kamientary83

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →