Na pravach rekłamy

Atrymać biaspłatny šenhien i naviedać kancert «Dzieciukoŭ» — unikalny šaniec

Bolš za 70% biełarusaŭ nikoli nie byli za miažoj. Hučyć dziŭna, ale heta tak. Naturalna, što vyjechać u bližejšyja krainy - Litvu ci Polšču cikava ŭsim, ale, čaściej za ŭsio, hramadzianie sustrakajucca ź ciažkaściami, jakija adsoŭvajuć hety vyjezd da niavyznačanych časoŭ, a mienavita — atrymańnie vizy šenhien.

Jak atrymać svaju pieršuju vizu šenhien maksimalna chutka, prosta i tanna, a to i darma?

Jakaja standartnaja pracedura atrymańnia vizy šenhien?

• zapisacca na pryjom u vizavy centr — byvaje składana znajści zručny čas, bo časta ŭsio raśpisana na 2-3 tydni napierad;

• pravilna vyznačycca z metaj vizitu i paćvierdzić hetuju metu dakumientalna — mnohich, chto ni razu nie vyjazdžaŭ za miažu, hety punkt stavić u tupik;

• padrychtavać pakiet dakumientaŭ — samastojna ŭpieršyniu byvaje ciažka aformić ankietu, a pasłuhi pa zapaŭnieńni kaštujuć 8-10 rubloŭ;

• pryjści ŭ vizavy centr dla padačy dakumientaŭ u pryznačany čas i apłacić usie zbory ahułam 77 jeŭra minimum (konsulski zbor = 60 jeŭra, servisny zbor vizavaha centra = 15 jeŭra, strachoŭka = 2 jeŭra)

Jak ža aformić vizu biaspłatna i biez prablem?

Adkaz prosty - pajechać u Polšču na kancert ź biaspłatnaj vizavaj padtrymkaj! Adzin ź bližejšych takich kancertaŭ - heta solny vystup hurtu «Dzieciuki» u Biełastoku 25 lutaha 2017 hoda, bolš padrabiazna pra mierapryjemstva — pa spasyłcy.

Biaspłatnaj viza na 4 dni budzie dla ŭsich, chto maładziejšy za 25 hadoŭ, astatnim sa źnižkaj 50% (h.zn. 30 jeŭra zamiest 60)

Takim čynam ličym,

• kala 11 euro (25 BYN) — kupić kvitok na kancert;

• 15 euro — servisny zbor vizavaha centra;

• 2 euro - strachoŭka;

• RAZAM: kala 28 jeŭra dla asob, maładziejšych za 25 hadoŭ (ekanomija 49 jeŭra);

• RAZAM dla ŭsich astatnich = 58 jeŭra (ekanomija 19 jeŭra).

Varta taksama ŭličyć i prastatu afarmleńnia vizy:

• Vam nie treba šukać čas na pryjom, hetym zajmajucca arhanizatary kancerta i paviedamiać jaho vam asabista i zahadzia

• Usie ŭmovy i dakumienty, nieabchodnyja dla afarmleńnia vizy vam dašluć na vaš elektronny adras

• Pakrokavaja instrukcyja pa afarmleńni ankiety i inšych dakumientaŭ jość na sajcie

Biaspłatnaja kansultacyja pa pytańniach afarmleńnia vizy taksama ŭklučana ŭ canu kvitka!

• Usio, što ad vas patrabujecca - heta kupić kvitok na kancert i zarehistravać jaho pa śpiecyjalnaj formie.

Jak vynik, vy atrymlivajecie pieršuju vizu šenhien amal na 50 euro tańniej, čym heta kaštuje zvyčajna, viza sapraŭdnaja 4 dni, za hety čas Vy paśpiejecie arhanizavać sabie dobry šopinh u Biełastoku, a taksama kulturna praśviacicca, naviedaŭšy kancert hurta «Dzieciuki».

Nu a ŭžo paśla, nabyŭšy dośvied, padavajcie na novuju šmatrazovuju vizu. I dobrych Vam pakupak i padarožžaŭ.

IP Novaš Ja.V. UNP 191677931

Kamientary

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami31

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →