Ułada88

Łukašenka: Ja zaprasiŭ majho siabra prezidenta Jehipta zrabić vizit u Minsk

Biełaruś i Jehipiet damovilisia prasoŭvać źniešniehandlovyja intaresy adzin adnaho ŭ ekanamičnych abjadnańniach krain, členami jakich źjaŭlajucca. Pra heta havorycca ŭ sumiesnaj dekłaracyi prezidenta Biełarusi Alaksandra Łukašenki i prezidenta Jehipta Abdel Fatacha al-Sisi, jakuju lidary dziaržaŭ padpisali siońnia pa vynikach pierahavoraŭ.

«My vielmi stanoŭča aceńvajem pieramovy, jakija adbylisia. Ja zaprasiŭ majho siabra i kalehu prezidenta Jehipta zrabić vizit u adkaz u Minsk u luby zručny dla jaho čas. My ź vialikim zadavalnieńniem budziem prymać jaho ŭ Minsku i prademanstrujem ŭsio, na što zdolnyja ŭ intaresach vašaj cudoŭnaj i staražytnaj krainy, vašaha pracavitaha naroda», — skazaŭ Alaksandr Łukašenka siońnia na sustrečy z pradstaŭnikami ŚMI pa vynikach pieramovaŭ z prezidentam Jehipta Abdel Fatacham al-Sisi.

Jak pieradaje BiełTA, lidary dźviuch krain praviali plonnyja pieramovy i damovilisia ab dalejšym naroščvańni handlova-ekanamičnych suviaziaŭ, pavieličeńni biełaruskaha ekspartu z ulikam patrebaŭ jehipieckaha boku i naładžvańni dvuchbakovaj vytvorčaj kaapieracyi z vykarystańniem biełaruskich technałohij i vopytu.

«Biełaruś padtrymlivaje zacikaŭlenaść Jehipta ŭ stvareńni zony svabodnaha handlu ź Jeŭrazijskim ekanamičnym sajuzam i hatova akazać sadziejničańnie ŭ vyrašeńni hetaha pytańnia. My majem namier taksama pašyrać kantakty ŭ humanitarnaj halinie, uklučajučy navuku, adukacyju, achovu zdaroŭja, kulturu, turyzm i sport», — adznačyŭ Łukašenka.

Kiraŭnik dziaržavy taksama padkreśliŭ, što ŭ Biełarusi vysoka aceńvajuć palityčny kurs Jehipta, nakiravany na zabieśpiačeńnie biaśpieki ŭ rehijonie i ŭmacavańnie pazicyj krainy na mižnarodnaj arenie. «My z prezidentam paćvierdzili blizkaść našych pazicyj pa hałoŭnych pytańniach mižnarodnaha paradku dnia. Biełaruś i dalej maje namier umacoŭvać uzajemadziejańnie ź Jehiptam u hetym napramku. Asabliva z ulikam toj važnaj roli, jakuju adyhryvaje vaša kraina jak člen Savieta Biaśpieki AAN», — zajaviŭ Alaksandr Łukašenka.

Jon skazaŭ, što Biełaruś zaŭsiody budzie padtrymlivać Jehipiet na mižnarodnych placoŭkach. «Vy nikoli nie budziecie sumniavacca i škadavać ab tym, što majecie dobryja adnosiny z centralnajeŭrapiejskaj dziaržavaj, imia jakoj Biełaruś», — padkreśliŭ Łukašenka.

Alaksandr Łukašenka taksama źviarnuŭ uvahu, što ŭsie padpisanyja siońnia dakumienty skiravanyja na ŭmacavańnie adnosin pamiž krainami. Jany adyhrajuć važnuju rolu ŭ raźvićci dahavornaj bazy dvuchbakovych adnosin.

Paviedamlajecca taksama, što Jehipiet stanoŭča razhledzieŭ imknieńnie Biełarusi atrymać status naziralnika ŭ Arhanizacyi isłamskaha supracoŭnictva.

Baki paćvierdzili nieabchodnaść umacoŭvać supracoŭnictva ŭ baraćbie z teraryzmam i terarystyčnymi arhanizacyjami, transnacyjanalnaj arhanizavanaj złačynnaściu, niezakonnym abarotam narkatyčnych srodkaŭ, niezakonnaj mihracyjaj i handlem ludźmi. Dla sumiesnaha supraćstajańnia novym pahrozam i vyklikam Biełaruś i Jehipiet buduć arhanizoŭvać kansultacyi, abmieńvacca infarmacyjaj i vopytam, padrychtoŭvać kadry, pravodzić sumiesnyja treniroŭki, raźvivać uzajemadziejańnie ŭ inšych śfierach.

Kamientary8

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska3

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

Što adbyvajecca z klimatam? Takaja śpioka letam budzie zaŭsiody?6

Biełarusa zatrymali paśla adpačynku ŭ Italii3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →