Hramadstva2121

Tysiača čałaviek pratestavała suprać pieradačy Isakijeŭskaha sabora ŭ Pieciarburhu carkvie

Praciŭniki pieradačy Isakijeŭskaha sabora RPC praviali ŭ piatnicu, 13 studzienia, akcyju pratestu ŭ formie sustrečy apazycyjnych deputataŭ Zakanadaŭčaha schodu z vybarščykami.

Foto EPA.

Jašče ŭ siaredzinie dnia ŭ chram pryjšli niekalki kazakoŭ — pa ich słovach, kab praduchilić biesparadki na pratestnaj akcyi. Na ich uniformie milhali našyŭki, u tym liku sa ściaham «Navarosii».

Adnak, palicyja raźviała pratestujučych i pravakataraŭ, jakija stajali kala chrama. Sustreča z vybarščykami ŭ vyniku adbyłasia niepadalok u skviery.

Na płošču pryjšło pavodle roznych acenak ad 500 da 1000 čałaviek. Pa słovach arhanizataraŭ akcyi, hetaja sustreča pakazała: siły dla masavaha pratestu jość, a značyć, jon budzie praciahvacca. Deputat Barys Višnieŭski paabiacaŭ asprečyć pieradaču chrama ŭ sudzie. Jaho kalehi anansavali novyja vuličnyja akcyi pratestu, samaj hučnaj ź jakich abiacaje stać mitynh na Marsavym poli 28 studzienia, zajaŭka na jaki budzie padadzienaja ŭ paniadziełak.

Situacyju vakoł pieradačy sabora Ruskaj pravasłaŭnaj carkvie analizuje Bi-bi-si.

Čamu pratestujuć pieciarburžcy?

Nieabchodnaść adstojvać sabor jak kulturny abjekt u dadzienym vypadku tłumačycca niekalkimi pryčynami. Pa-pieršaje, finansavym pytańniem. Ludzi nie mohuć zrazumieć, čamu horad dobraachvotna admaŭlajecca ad takoj bujnoj krynicy dachodu, jak muziej u Isakijeŭskim sabory, jaki štohod naviedvajuć miljony turystaŭ.

Pryčym havorka idzie mienavita ab pieradačy chrama ŭ biazvypłatnaje karystańnie terminam na 49 hadoŭ. Pry hetym ŭłaśnikam budynka zastajecca horad, a značyć, mienavita na haradski biudžet lahuć asnoŭnyja traty na darahi ramont i restaŭracyju, u toj čas jak ciapier muziej zarablaje na hetyja mety sam. Pry hetym u sabory ciapier štodnia pravodziacca słužby, jakija vierniki naviedvajuć biaspłatna.

Pa-druhoje, haradžanie zaniepakojenyja tym, ci zmoža RPC adekvatna z muziejnaha i navukovaha punktaŭ hledžańnia sačyć za stanam mazaik ŭ sabory i inšych mastackich tvoraŭ u im. Pierad vačyma pieciarburžcaŭ — jarki prykład: Kazanski sabor, jaki znachodzicca ŭ karystańni RPC. Fasady jaho źmianili koler — jak ličać niekatoryja ekśpierty, z pryčyny parušeńnia technałohii viadzieńnia restaŭracyjnych rabot.

Pa-treciaje, pavodle Sajuza muziejnych rabotnikaŭ, na nabaženstvy ŭ chramie (jakich ŭ 2016 hodzie było praviedziena 640) prychodzić usiaho pa try dziesiatki čałaviek, heta značyć mienš za adzin pracent naviedvalnikaŭ sabora. A asnoŭnuju masu naviedvalnikaŭ składajuć turysty, jakim nieabchodnaść vykonvać tradycyi naviedvańnia pravasłaŭnych chramaŭ dastavić niazručnaści.

Jość i inšyja pryčyny. Pavodle pryznańnia šerahu ŭdzielnikaŭ pratestu, ich abureńnie vyklikała nie tolki samo rašeńnie hubiernatara, ale i forma, u jakoj jano było im abvieščana: «Pytańnie vyrašana». Va ŭmovach, kali da hetaha ŭ hramadstvie abmiarkoŭvałasia praviadzieńnie ahulnaharadskoha refierendumu ab losie słavutaści, takaja demanstratyŭnaść šmat kamu zdałasia chamskaj.

«Chryścijanizacyja ŭsiaho sacyjakulturnaha łandšaftu Rasii»

Ale, napeŭna, samaje pryncypovaje roznahałośsie kryjecca ŭ roźnicy pohladaŭ asnoŭnaj masy pieciarburžcaŭ i ciapierašniaj haradskoj administracyi na čale z Hieorhijem Pałtaŭčankam, jaki ź pieršych dzion va ŭładzie atačyŭ siabie partniorami pa «Ruskim Afonskim tavarystvie».

Akramia taho, pieršy namieśnik staršyni Sinadalnaha adździeła Maskoŭskaha patryjarchatu pa ŭzajemaadnosinach Carkvy z hramadstvam i ŚMI Alaksandr Ščypkoŭ u svajoj kałoncy dla «Rasija siońnia» napisaŭ, što «ćviardynia pravasłaŭja zdymaje ź siabie vysachłaje siekularna-muziejnaje šałupińnie». Na jaho dumku, pieradača Isakijeŭskaha sabora, raźmieščanaha pobač z histaryčnym budynkam Sienata i Sinoda, — simvał skančeńnia epochi, pry jakoj relihija znachodziłasia ŭ padnačaleńni da kultury. I hetaja pieradača pakładzie pačatak «chryścijanizacyi ŭsiaho sacyjakulturnaha łandšaftu Rasii».

Takim čynam, u centry Pieciarburha razhortvajecca bitva, ni bolš ni mienš, za budučy śvietaparadak. Ale pra heta ŭ horadzie pakul nie havorać. Pieciarburžcy ŭ masie svajoj kansiervatyŭnyja, i zachavańnie za Isakijeŭskim saboram muziejnaj funkcyi aznačaje dla ich zachavańnie Pieciarburha takim, jakim jany jaho pamiatajuć ź dziacinstva: sabor, pabudavany ŭ svoj čas na dziaržaŭnyja hrošy, nie naležaŭ Carkvie navat u carskija časy.

Chram duchoŭnika Pucina?

U RPC zajavili, što ŭvachod u Isaakijeŭski sabor stanie biaspłatnym, płata, chutčej za ŭsio, zachavajecca za padjom na kałanadu, dzie raźmieščana ahladnaja placoŭka. Buduć u chramie pravodzicca i ekskursii — praŭda, jak udakładniŭ kiraŭnik kamisii pa ŭzajemadziejańni RPC z muziejami biskup Cichan (Šaŭkunoŭ), buduć jany nie «ateistyčnymi», a «kulturałahičnaha charaktaru».

Mienavita jepiskapa Cichana nazyvajuć duchoŭnikam Uładzimira Pucina. I mienavita jamu ekśpierty pradrakajuć pasadu nastajaciela ŭ Isakijeŭskim sabory — bo chram, ź vialikaj vierahodnaściu, budzie padparadkavany nie Pieciarburhskaj jeparchii, a naŭprost patryjarchu.

Pieradača sabora zojmie nie adzin miesiac i zavieršycca, pavodle rasparadžeńnia haradskoha ŭrada, da 1 studzienia 2019 hoda.

Kamientary21

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku2

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Na Śvisłačy ŭ parku Horkaha repiecirujuć vodnuju fiejeryju — VIDEA dnia3

Sinoptyki prahnazujuć, što navalnicy buduć u Minsku da kanca dnia2

Biełaruskaja prapahanda stvaryła tabłoid «Piatnica». Jaki vychodzić u sieradu9

U Minsku zatapiła i stancyju mietro «Uschod». Adnak zakryvać jaje nie stali VIDEA1

Redaktarku haziety Mazyrskaha NPZ, jakuju zatrymlivali za «ekstremizm», zvolnili i zamianili na prapahandysta z Rahačova

Na Vaŭpšasava ŭ Dražni mašyna amal całkam syšła pad vadu FOTAFAKT

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku2

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →