Śviet1111

Chans-Hieorh Vik uznaharodžany Kamandorskim kryžam Ordena «Za zasłuhi pierad FRH».

Niamiecki dziaržaŭny dziejač i dypłamat Chans-Hieorh Vik uznaharodžany Kamandorskim kryžam Ordena «Za zasłuhi pierad Fiederatyŭnaj Respublikaj Hiermanija», paviedamiła pres-słužba MZS FRH.

Chans-Hieorh Vik u lipieni 2016 h. Fota: KAS/ACDP, Medienarchiv, Sabine Widmaier

Uznaharodžańnie adbyłosia 13 studzienia. Adznačajecca, što takim čynam acenienaja jaho dypłamatyčnaja praca pa ŭmacavańni inda-hiermanskich adnosin, a taksama dziejnaść va Uschodniaj Jeŭropie.

Fota: Andreas Praefcke, wikipedia.org

Chans-Hieorh Vik naradziŭsia ŭ 1928 hodzie. Uznačalvaŭ pasolstvy FRH u Iranie (1974—1977) i SSSR (1977—1980), u 1980—1985 źjaŭlaŭsia pastajannym pradstaŭnikom FRH u «Paŭnočnaatłantyčnaj radzie» (NATA) u Bruseli. U 1985—1990 — prezident Fiederalnaj raźviedvalnaj słužby Hiermanii.

U 1990—1993 byŭ pasłom FRH u Indyi. U 1993—1995 daradcam prezidenta Hruzii E.Šievardnadzie.

Z 1998 pa 2001 — kiraŭnik Kansultatyŭnaj naziralnaj hrupy ABSIE ŭ Minsku.

Kamientary11

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni12

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni12

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →