Ułada1818

Piać faktaŭ pra novaha hałoŭnaha pahraničnika Anatola Łapo

Napiaredadni Novaha hoda Alaksandr Łukašenka zrabiŭ šerah kadravych pryznačeńniaŭ. Adno ź ich datyčyłasia siłavoha błoku. U adstaŭku pa ŭzroście byŭ adpraŭleny kiraŭnik Pamiežnaha kamiteta, 67-hadovy Leanid Malcaŭ. Spadar Malcaŭ vajskoviec i da Pamiežnaha kamiteta da 2013 hoda nie mieŭ nijakaha dačynieńnia. Jaho adpravili ŭ pahrancy, kali z pracaj nie spraviŭsia Alaksandr Boječka. Ciapier Malcaŭ pieradaŭ svaje abaviazki Anatolu Łapo, jaki da apošniaha času byŭ namieśnikam u kamitecie.

Rodam ź vioski, ale ŭ dziacinstvie pierajechaŭ u Mahiloŭ

Anatol Łapo naradziŭsia ŭ 1963 hodzie ŭ vioscy Kułakoŭka Białynickaha rajona. Na siońnia heta ŭžo zusim małoje pasielišča ŭ niekalki dvaroŭ. A niekali tut navat była svaja škoła. U joj pracavała maci Anatola Łapo, vykładała movy, jana pa adukacyi fiłołah. Baćka byŭ kiroŭcam u kałhasie.

Niekali proźvišča Łapo nasiła ledź nie 50% viaskoŭcaŭ, pry hetym daloka nie ŭsie jany pamiž saboj svajaki. Prykładna ŭ 1973—74 siamja źjechała ŭ Mahiloŭ. Anatol byŭ pieršyncam u siamji, potym źjavilisia jašče dvoje dziaciej. Brat Viačasłaŭ nie tak daŭno pamior ad raku. A siastra Łarysa žyvie ź siamjoj ŭ Białyničach. U rajonnym centry taksama žyvuć baćki Anatola Łapo.

«Kaniečnie, abradavaŭsia, kali pabačyŭ pa televizaru, što jaho pryznačyli. Vielmi jon da baćki padobny», — raskazaŭ nam adnaviaskoviec.

«Vyklučna dobry chłopiec», — adrekamiendavała svajho kolišniaha vučnia nastaŭnica matematyki Tamara Alaksandraŭna Valuženič.

Miaža ŭ Batumi, vučoba pad Maskvoj

U adnym ź intervju Anatol Łapo ŭzhadvaŭ, što žyćciovy šlach abraŭ padčas terminovaj słužby ŭ vojsku. Jon trapiŭ na miažu ŭ Batumi. I mienavita ź miažoj vyrašyŭ źviazać svoj dalejšy los.

U 1986 hodzie jon skančvaje Halicynskaje vyšejšaje pahraničnaje vajskova-palityčnaje vučylišča KHB SSSR imia Varašyłava pad Maskvoj. Siońnia hetaja ŭstanova nosić nazvu Pahraničny instytut FSB Rasii. Sprava ŭ tym, što ŭ savieckija časy pamiežniki padparadkoŭvalisia «čekistam», takaja samaja struktura zachavanaja ŭ siońniašniaj Rasii. A voś u Biełarusi pahrancy vyviedzienyja ŭ svajo samastojnaje viedamstva.

Pa skančeńni vučoby jon praciahvaje słužyć u Zakaŭkazskaj pahraničnaj akruzie, dasłužvajecca da načalnika pahraničnaj zastavy. Mahčyma, uźlacieŭ by jašče vyšej, ale akurat u hety čas spyniaje svajo isnavańnie SSSR. Łapo ŭdzielničaŭ u vyvadzie savieckich vojskaŭ z Azierbajdžana. Uzhadvaŭ toj čas jak adzin samych składanych u žyćci.

Čym hanaryŭsia na słužbie ŭ Smarhoni?

Anatol Łapo ad 1992 niaźmienna pracavaŭ u Smarhonskim pamiežnym atradzie. U 2004 hodzie staŭ kamandziram atrada. Jak svajo dasiahnieńnie Łapo nazyvaŭ toje, što pry im pravierka dakumientaŭ u siarednim stała doŭžycca 1,5—2 chviliny na čałavieka. A jašče Łapo vielmi hanaryŭsia pieršym u krainie kinałahičnym centram.

U 2001 hodzie Anatol Łapo skončyŭ Akademiju fiederalnaj pahraničnaj słužby Rasii. Kali hlanuć bijahrafii inšych kiraŭnikoŭ Pamiežnaha kamiteta, to amal usie jany skančvali VNU pa ŭsich abšarach eks-SSSR (Rasija, Łatvija, Ukraina), ale nie ŭ Biełarusi. Bo ŭ saviecki čas prosta nie isnavała ŭ BSSR svajoj profilnaj ustanovy dla navučańnia pamiežnikaŭ. Tolki ŭ 1993 hodzie byŭ stvorany fakultet Pahraničnych vojskaŭ pry Minskim vajskovym vučyliščy (paźniej pry Vajskovaj akademii), a ŭ 2010-m stvorany niezaležny Instytut pahraničnaj słužby. Faktyčna, vychodzić, što jaho vypuskniki jašče nie paśpieli dasłužycca da vysokich zvańniaŭ.

Anatol Łapo — druhi kiraŭnik Smarhonskaha pahranatrada, jaki ŭznačaliŭ Pamiežny kamitet. Pieršym byŭ Vasil Markoŭkin, jaki ŭznačalvaŭ viedamstva ad 1994 da 1996.

Hienierał-major i čempijon pa płavańni

U lutym 2010 hoda Anatolu Łapo było nadadzienaje zvańnie hienierał-major. Razam ź im takija samyja pahony atrymaŭ, naprykład, namieśnik staršyni KDB Ivan Cierciel, taksama vychadziec z pahraničnikaŭ.

U 2014 hodzie Łapo byŭ pryznačany namieśnikam kiraŭnika Pamiežnaha kamiteta. Heta praca, jakaja nie vymahaje šmat publičnaści. Čas ad času jon źjaŭlaŭsia na prysiahach pahraničnikaŭ, adkryćciach pamiatnych znakaŭ.

Na sajcie Pamiežnaha kamiteta jość jašče adna cikavaja navina pra Anatola Łapo. U 2011 hodzie jon staŭ čempijonam Pahrankamiteta pa płavańni ŭ svajoj uzrostavaj katehoryi. Ahułam u tych spabornictvach brali ŭdzieł 83% supracoŭnikaŭ kamiteta.

Dačka haduje chaski

U Smarhoni Anatol Łapo žyŭ na vulicy Lenina. Jaho dočki chadzili ŭ blizkuju škołu №5. Volzie Łapo 30 hadoŭ. Jana skončyła Maskoŭski novy jurydyčny instytut, ale nie ŭ Rasii, a adździaleńnie ŭ Minsku, jakoje znachodziłasia na vulicy Kalektarnaj.

Fota z vk.com. «Moj darahi tatula», — tak padpisała zdymak Volha Łapo.

Ukantakcie adrazu pa pryznačeńni baćki na vysokuju pasadu Volha źmianiła svajo proźvišča na «Ivanova», adnak zabyłasia prybrać zdymki z baćkam. Taksama jość niekalki ŭ pahraničnaj formie, praŭda, jašče staroha ŭzoru.

Nastaśsia Łapo dapamahaje mužu razvodzić ščaniat chaski.

Nastaśsia mienšaja dačka, joj 24 hady. Jana skončyła Linhvistyčny ŭniviersitet. Zamužam taksama za ŭradžencam Smarhoni. Jaje muž zajmajecca raźviadzieńniem sabak, u pryvatnaści chaski. Staronki i Nasty, i jaje muža zavalenyja fotazdymkami z sabakami. Vidavočna, siamja nadta lubić hetych žyviolinak.

Kamientary18

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →