Usiaho patrochu33

Siońnia ŭnočy biełarusy zmohuć pabačyć pieršy zorny doždž hoda

U noč na 4 studzienia nad Ziamloj z kaśmičnaj chutkaściu pralacić mietearytny patok Kvadrantydy, u vyniku čaho možna budzie nazirać mietearytny doždž, paviedamlajuć infarmahienctvy.

Mietearytny patok zdarajecca kožny hod u pieryjad z 28 śniežnia pa 7 studzienia. Adnak na 3—4 studzienia prypadaje jahony pik. U hety pieryjad za hadzinu moža pralatać, pavodle roznych danych, ad 45 da 200 mietearytaŭ.

Śpiecyjalisty ŭdakładnili, što sioleta pik Kvadrantydaŭ pryjdziecca na 4 studzienia ŭ 14 hadzin pavodle minskaha času. Pa paviedamleńniach astranomaŭ, umovy dla nazirańnia mietearytnaha daždžu buduć spryjalnymi.

Niebiaśpieki dla ziamlan takoj mietearytny doždž ujaŭlać nie budzie, bo bolšaść mietearytaŭ zharyć jašče ŭ atmaśfiery.

Kamientary3

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna7

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

Biełarusa zatrymali paśla adpačynku ŭ Italii3

«Vyjšli chłopčyki z čamadančykami». Lidar hurta RSP raskazaŭ, jak Łukašenka pryjazdžaŭ na zdymačnuju placoŭku5

Respublikanskaja partyja aficyjna vyłučyła Trampa kandydatam u prezidenty ZŠA9

U Kabardzina-Bałkaryi biełarus sarvaŭsia sa skały2

Tramp nazvaŭ svajho kandydata ŭ vice-prezidenty22

Niekatoryja biełarusy sustrakali ŭčarašni ŭrahan, kupajučysia ŭ voziery VIDEA

Źmitra Daškieviča buduć sudzić pa novaj kryminalnaj spravie ŭžo na hetym tydni7

Łatuška: Ja mahu bajacca pić vadu ci kavu ŭ hramadskich miescach14

Kala miažy Polščy ź Biełaruśsiu ahresiŭnaja moładź atakavała polskich vajskoŭcaŭ VIDEA28

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna7

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →