Śviet33

Kiraŭnik MUS Hiermanii: Treba zrabić mihracyjnyja zakony bolš žorstkimi 

Ministr unutranych spraŭ Hiermanii Tomas de Meźjer prapanavaŭ pierahledzieć mihracyjnaje zakanadaŭstva krainy ŭ suviazi z napadam na kaladny kirmaš u Bierlinie, kali zahinuli 12 čałaviek, piša VVS.

U artykule ŭ haziecie Frankfurter Allegmeine Zeitung kiraŭnik niamieckaha MUS zajaviŭ, što fiederalnyja ŭłady pavinny vałodać vialikimi paŭnamoctvami pry zatrymańni i nieabchodnaści departacyi mihrantaŭ, u vypadku, kali jany ŭjaŭlajuć pahrozu biaśpiecy.

Pry hetym jon prapanuje pašyryć i paŭnamoctvy palicyi krainy.

Kamientary3

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →