Zdareńni4242

HUUS: U napadnika na milicyjanta — skraznyja rany ŭ hrudziach i levaj stupni

HUUS Minskaha harvykankama ŭdakładniła, što adbyłosia ŭ navahodniuju noč na praśpiekcie Lubimava, dzie milicyjant stralaŭ u mužčynu. Pra heta paviedamlaje Jeŭraradyjo.

U milicejskim pres-relizie raspaviadajecca, što pamočnik dziažurnaha ADS HAM-1 Maskoŭskaha RUUS Minska prybyŭ na vyklik da kvatery, na jakuju skardzilisia za hučny šum.

Milicyjant sprabavaŭ sucišyć maładoha čałavieka, jaki vyjšaŭ z šumnaj kvatery. «U adkaz mužčyna, jaki znachodziŭsia ŭ stanie mocnaha ałkaholnaha apjanieńnia, nanios udar supracoŭniku milicyi ŭ vobłaść hrudziej, zatym — sieryju ŭdaraŭ u hałavu. Akramia taho, napadnik pasprabavaŭ zavałodać tabielnaj zbrojaj milicyjanta», — havorycca ŭ paviedamleńni.

Adznačajecca, što milicyjant papiaredziŭ pra ŭžyvańnie zbroi, a potym zrabiŭ papieradžalny streł ubok. Paśla hetaha minčuk schapiŭ milicyjanta za ruku i znoŭ pasprabavaŭ zabrać pistalet. «Padčas baraćby było zroblena jašče dva streły, u vyniku jakich napadniku pryčynienyja skraznyja ranieńni ŭ vobłaści hrudziej i levaj stupni», — zajaŭlajuć u milicyi.

Milicyjanty abviarhajuć źviestki, što supracoŭnik milicyi pakinuŭ miesca zdareńnia. Pavodle ich słovaŭ, paśla strełaŭ milicyjant adrazu z padjezda «paviedamiŭ u dziažurnuju čaść ab fakcie prymianieńnia tabielnaj zbroi, ab nieabchodnaści špitalizacyi napadnika, a taksama zaprasiŭ dadatkovyja siły», jakija prybyli praź niekalki chvilinaŭ.

«Supracoŭnik milicyi charaktaryzujecca sa stanoŭčaha boku. Vytrymany, spakojny, uraŭnavažany, kanfliktnych situacyj imkniecca paźbiahać», — dadajuć u HUUS. Jon špitalizavany, jak i paranieny minčuk.

Śledčy kamitet pačaŭ kryminalnuju spravu za supraciŭ supracoŭniku orhanaŭ unutranych spraŭ abo inšaj asobie, jakija achoŭvajuć hramadski paradak.

U navahodni ranak milicyja vymušana była ŭcichamirvać rabotnika «Kieramina» zbrojaj

Kamientary42

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»6

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask23

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»6

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →