Litaratura1313

Uładzimir Niaklajeŭ. Biełaruś — usio, što jość!

Biełarusy! Z hodam Pieŭnia!
Niekamu paščaścić, peŭna,
Naradzicca ŭ hety hod…
Niekamu - naadvarot.

Hetak dadziena daŭno:
Śmierć adna.
Žyćcio adno.

Abdymi - i nie ŭpuści!
Voś jano ŭ travie, liści,
Skraźniakom miž vierbaŭ, łoz -
Mimalotnaje da śloz…

Boža! Ściežku pa žyćci
Daj ty ŭsim prajści nanova,
Kab paśpieli ŭsie dajści
Da najprostaje vysnovy:

Chaj žyćcio nie dadało
Ci rubla, ci čynu,
Ale ŭsio ž
Jano było!..
I mihcieła ŭ im, płyło
Vasilkovaje śviatło
Nieba nad Ajčynaj!

I pad rodnym, kreŭnym niebam
Na ziamli, dzie ty nie hość,
Biełaruś - usio, što treba.
Biełaruś - usio, što jość!

Kamientary13

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?26

Charys apiaredžvaje Trampa: 44% suprać 42% — pieršaje apytańnie paśla źniaćcia Bajdena27

Eks-rasijanka pavinna nieści ściah Kipra na adkryćci Alimpijady. Ale ŭ jaje znajšli OnlyFans, i pačaŭsia skandał16

U Minsku źjaviłasia vulica «Čierviekova» — na adnym z damoŭ paviesili tablički z pamyłkaj FOTAFAKT8

U Kijeŭskim univiersitecie adnoviać vyvučeńnie biełaruskaj movy12

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →