Śviet77

Andre Biom: Tradycyju šanavańnia Śviatoha Mikałaja varta adnavić i ŭ Biełarusi

Viadomy ŭ našaj krainie niemiec voś užo paŭtara hoda, jak źjechaŭ ź Biełarusi, dzie pražyŭ dziesiać hadoŭ. Andre Biom vykładaŭ niamieckuju movu ŭ BDU jak lektar DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) i zajmaŭsia pierakładam biełaruskaj litaratury.

Andre Biom.

Užo čatyry miesiacy, jak spadar Biom pracuje va Uschodniejeŭrapiejskim univiersitecie imia Lesi Ukrainki ŭ Łucku, čytaje lekcyi pa litaratury. Choć Kalady jaho lubimaje śviata, što nie dziŭna, bo jano lubimaje dla bolšaści niemcaŭ, adznačaŭ jaho ŭ Biełarusi razam sa svajakami žonki-biełaruski. U Niamieččynu jany pajeduć užo paśla Novaha hoda.

«U Niamieččynie Kalady śviatkujucca try dni — 24, 25 i 26 śniežnia. Rastvo — najhałoŭnaje śviata dla niemcaŭ. Padrychtoŭka da jaho doŭžycca čatyry tydni, hety čas nazyvajecca Advent — prychod Chrysta. U admysłovy vianok stavicca čatyry śviečki i kožnuju niadzielu zapalvajecca pa adnoj. Kali harać usie čatyry, nadychodzić Rastvo», — raspaviadaje spadar Biom. — Tradycyjnyja kaladnyja kirmašy pačynajuć pracavać u siaredzinie listapada. Tam možna kupić vielmi šmat rečaŭ, źviazanych z Rastvom: cacki, suvieniry, prysmaki i, kaniečnie, hlintviejn».

Kirmaš u Drezdenie. Fota europeanbestdestinations.com

Kalady ŭ Niamieččynie ličacca siamiejnym śviatam. 24 śniežnia niemcy naviedvajuć śviatuju Imšu, a potym źbirajucca za śviatočnaj viačeraj. Na stale mohuć być roznyja stravy, ale abaviazkova ŭračystyja. Zvyčajna ŭ hety dzień hatujuć husku, ale pakolki jana nie ŭvachodzić u lik lubimych straŭ Andre Bioma, to hetuju tradycyju jon pry śviatkavańni abychodzić.

Fota kapriz.club

«Dla mnohich niemcaŭ Rastvo — adziny dzień u hodzie, kali jany naviedvajuć katalickuju carkvu abo pratestanckuju kirchu. Niahledziačy na toje, što heta chryścijanskaje śviata, u Niamieččynie amal nichto nie paścicca, — adznačaje Andre. — Pry śviatkavańni ježa adyhryvaje vialikuju rolu. Niemcy piakuć kaladnaje piečyva, pryčym u roznych rehijonach Niamieččyny jość svaje tradycyi vypiakańnia. Robiać imbirnyja pierniki, kaladny piroh štolen».

Paśla śviatočnaha zastolla niemcy adkryvajuć padarunki, jakija čakajuć pad jalinkaj. Ich prynosić Vajnachtsman, što značyć «kaladny čałaviek», albo Krystkindł — dzicia Chrysta. Jość jašče i Śviaty Mikałaj, ale jon adorvaje dziaciej zadoŭha da Kaladaŭ, 6 śniežnia.

Fota gladrags.de

«Padarunki pryniata daryć bahatyja. Zanadta bahatyja, ja b skazaŭ. Dzieciam dorać šmat vialikich cacak, jakija zvyčajna ciaham hoda nie nabyvajuć. Tym, chto starejšy, dorać techniku, tyja ž smartfony, kampjutary. Samaje dziŭnaje, što niemcy, jakija nie vielmi bahata žyvuć, taksama tak robiać. Časam darosłyja pamiž saboj damaŭlajucca, što ničoha nie buduć adzin adnamu daryć, ale zvyčajna chtości adzin pra heta zabyvaje i ŭsio adno niešta kuplaje», — uśmichajecca spadar Biom.

Sam jon pryhadvaje dva kaladnyja padarunki, što dastalisia jamu i asabliva zapomnilisia.

«Kali mnie było čatyry, mnie padaryli vialiki kran, vyšejšy za mianie, jaki, na žal, vielmi chutka złamaŭsia. My jaho jašče potym ramantavali, — pryhadvaje Andre. — A kali mnie było 18, atrymaŭ knihi Lva Tałstoha «Hanna Karenina» i «Vajna i mir» u niamieckim pierakładzie. Ja vielmi ŭzradavaŭsia i adrazu pačaŭ ich čytać».

U druhi dzień, 25 śniežnia, pryniata sustrakacca ź siabrami i svajakami, chadzić u hości na čajavańnie. Samym blizkim taksama dorać padarunki, ale, kaniečnie, nie takija bahatyja.

Novy hod u Niamieččynie adznačajuć čysta simvalična. I karparatyvy ładziać nie pierad Novym hodam, a pierad Kaladami. U navahodniuju noč užo zusim nie dorać padarunkaŭ, nie rychtujuć bahatych stałoŭ. Niemcy ź siabrami sustrakajucca ŭ barach, špacyrujuć pa načnych vulicach, źbirajucca na płoščach. Ale taksama pjuć šampanskaje.

Brandenbuhskaja brama. Fota reisenerd.de

«Samyja vialikija navahodnija narodnyja hulańni ŭ nas iduć kala Brandenbuhskaj bramy ŭ Bierlinie, — kaža spadar Biom. — Dumaju, šmat suśvietnych tradycyj byli prydumanyja mienavita ŭ Niamieččynie. Taja ž jalinka, tyja ž kirmašy, hlintviejn. Padobnyja kaladnyja tradycyi ŭ Aŭstryi i Šviejcaryi».

A voś ź biełaruskich admietnaściaŭ śviatkavańnia Andre vyłučaje tradycyju kaladavać i sustrakać Stary novy hod. Pieršuju jon doŭha nie moh zrazumieć, ale zrazumieŭšy, upadabaŭ. A z druhoj paznajomiŭsia ŭ internacie, kali pryjechaŭ u Biełaruś studentam na vučobu pa abmienie.

«Ciapier ja žyvu va Ukrainie i zaŭvažyŭ, što tut imknucca adradzić staryja tradycyi, jakija vymierli padčas Savieckaha Sajuza. Naprykład, 19 śniežnia tut taksama prychodzić Śviaty Mikałaj i prynosić dzieciam prysmaki. Vielmi cikava, dumaju, hetuju tradycyju varta taksama adnavić i ŭ Biełarusi», — prapanavaŭ Andre Biom.

Jak śviatkuje Niamieččyna — kaladny Instagram

Kamientary7

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →