Na pravach rekłamy

Jak nie pamylicca ŭ vybary pachavalnaha ahienta?

Svajaki niabožčyka pry arhanizacyi pachavańnia zaŭsiody bajacca akazacca achviaraj machlaroŭ, źviartajučysia pa dapamohu da taho ci inšaha pachavalnaj ahienta.

Asnoŭnyja jakaści, jakimi pavinien vałodać pachavalny ahient, — heta vietlivaść, adkaznaść, taktoŭnaść, umieńnie pracavać ź vialikaj kolkaściu infarmacyi i rabić usio chutka.

Nielha nie adznačyć, što ŭ apošni čas pachavalnych ahientaŭ stała vielmi šmat, ale nie ŭsio, u siłu svajoj niespraktykavanaści, mohuć vyrašyć tyja ci inšyja ciažkaści, jakija mohuć źjavicca ŭ pracesie praviadzieńnia pachavańnia. Pachavalny ahient pavinien viedać asnovy, usie niuansy rytualnaha servisu, umieć razmaŭlać ź ludźmi, jakija pieražyvajuć bol straty.

Jak by sumna heta ni hučała, ale ŭ apošni čas u suviazi sa šmatlikimi vypadkami machlarstva ŭ śfiery akazańnia pachavalnych pasłuh samo słovazłučeńnie «pachavalny ahient» paśpieła abraści mnostvam niehatyŭnych asacyjacyj. I ŭ asnoŭnym heta źviazana z tym, što svajaki niabožčyka, nie paśpieŭšy ŭśviadomić, što syšoŭ z žyćcia ich rodny, blizki čałaviek, užo vymušanyja adbivacca ad cełaj čarhi niaprošanych haściej pad svaimi dźviaryma. Hetak ža nielha nie adznačyć i toje, što davoli časta košt pachavańnia vyrastaje da kaśmičnych pamieraŭ, a jakaść pasłuh, naadvarot, praparcyjna pamianšajecca.

Pieršaje praviła pry vybary pachavalnaha ahienta, jakoha treba prytrymlivacca, hučyć tak: luby čałaviek maje prava vybaru. Ahienty, jakija źjaŭlajucca pa adrasie, dzie pamior čałaviek, biez zaprašeńnia ŭ pieršuju hadzinu paśla śmierci abo jakich pryviali supracoŭniki milicyi ci chutkaj dapamohi, a taksama pachavalnyja ahienty, jakija naviazvajuć svaju pradukcyju i pasłuhi pry trupiarniach, pavinny być adrazu adsiejany. Pieršyja dva typy pachavalnych ahientaŭ atrymlivajuć infarmacyju pra śmierć praz chabary, pamier jakich u dalejšym zakładvajecca ŭ košt pasłuh. Što da treciaha vidu pachavalnych ahientaŭ, to jany adčuvajuć siabie ŭ trupiarniach haspadarami i biessaromna zavyšajuć ceny na pachavańnie.

Prystojnaha pachavalnaha ahienta možna znajści tolki ŭ dobra zarekamiendavanaj rytualnaj słužbie, jakuju mohuć vam paraić, naprykład, susiedzi, siabry ci znajomyja, jakim užo była ŭ niadaŭnim časie akazana dapamoha ŭ arhanizacyi pachavańnia. Hetak ža ŭ internecie možna zrabić zapyt najaŭnych rytualnych słužbaŭ i vydatkavać niekatory čas na ich abzvon, pry hetym nieabchodna źviarnuć uvahu na toje, jak viaducca pieramovy — ci idzie naviazvańnie tavaraŭ i pasłuh, ci pryśpiešvajuć vas u pryniaćci rašeńniaŭ. Jak i lubaja śfiera pasłuh, rytualnyja arhanizacyi atrymlivajuć mnostva vodhukaŭ ad tych ludziej, chto źviarnuŭsia da ich. Davoli časta takija vodhuki možna znajści na sajcie kampanii albo na inšych sajtach i forumach, pryśviečanych sacyjalnaj tematycy.

Treba adznačyć i toje, što hodnyja rytualnyja arhanizacyi nie spahaniajuć płatu za vyjezd rytualnaha ahienta dla pryniaćcia zamovy na afarmleńnie pachavańnia. Ahient, jaki prybyŭ da svajakoŭ niabožčyka ŭ zručny čas i miesca, pavinien dapamahčy im z vybaram vidu i koštu pachavańnia. Pa zaviaršeńni afarmleńnia zamovy pachavalny ahient abaviazany pakazać kvitancyju-damovu na zakazanyja rytualnyja tavary i pasłuhi, dzie paznačany ich nazvy, kolkaść i košt. Treba pamiatać, što samy raspaŭsiudžany vid machlarstva — heta supracoŭnictva na asnovie vusnaj damoŭlenaści.

U čym vašy pieravahi nad kankurentami? Vysokaja kankurencyja ŭ dadzienym siehmiencie?

U stanie šoku ad straty blizkaha čałavieka ludzi nie zaŭsiody ličać hrošy i mohuć pahadzicca pracavać z tym, chto pieršym prapanuje svaje pasłuhi, niezaležna ad koštu. U apošni čas vielmi časta možna pačuć pra prykłady niadobrasumlennaj kankurencyi na rynku rytualnych pasłuh. Chtości atrymlivaje infarmacyju ab pamierłych i telefanuje svajakam jašče da taho, jak jany ŭvohule vyrašać da kaho-niebudź źviarnucca pa dapamohu z pachavańniem. Heta prykład niesumlennaj kankurencyi, kali idzie nieprystojnaja «baraćba za zamoŭcu». My ŭsprymajem zvanok da svajakoŭ paśla śmierci blizkaha z prapanovaj niejkich pasłuh i tavaraŭ jak parušeńnie ich asabistaj žyćciovaj intymnaj prastory ŭ momant, kali jany asabliva ŭraźlivyja. Supracoŭniki kampanii «Arkohran» vyjazdžajuć da svajakoŭ tolki paśla ich zvanka da nas. Naša kampanija akazvaje rytualnyja pasłuhi kruhłasutačna.

Naša kampanija vystupaje za sumlennuju kankurencyju, imknučysia da ŭdaskanaleńnia i palapšeńnia jakaści pasłuh i tavaraŭ. My nie naviazvajem svaje pasłuhi i tavary klijentam, a dajom prava vybaru. Pry arhanizacyi pachavańnia našy supracoŭniki maksimalna vykonvajuć pažadańni klijentaŭ. Kab zavajavać davier ludziej, my źviartajemsia da takich mier, jak, naprykład, ažyćciaŭleńnie biaspłatnaj dastaŭki našaj pradukcyi pa h. Minsku.

Našaj admietnaj asablivaściu źjaŭlajecca toje, što ŭ sietkach našych kram zaŭsiody jość u najaŭnaści tkankavyja, kambinavanyja, łakavanyja truny roznaha dyzajnu i pamieru. Adna i taja ž madel zaŭsiody pradstaŭlena ŭ niekalkich pamierach: standartnych, šyrokich, doŭhich. My prapanujem dastatkova jakasnyja tavary pa prymalnym cenach.

Taksama naša kampanija akcentuje svaju ŭvahu nie tolki na tym, što prapanuje klijentu, ale i na ŭmovach, u jakich arhanizujecca praces prodažu. Nie mnohija z kankurentaŭ mohuć hanarycca tym, što zona pryjomu klijentaŭ dobraŭparadkavana tak, kab kožny naviedvalnik adčuvaŭ siabie kamfortna.

Jašče adzin plus, jaki adznačajuć našy klijenty, što pry pracy z nami jany mohuć vyjhrać šmat času, jakoha vielmi mała advodzicca dla raźvitańnia z rodnym, blizkim čałaviekam, jaki pajšoŭ u inšy śviet. Hetaha my dasiahnuli dziakujučy pasłuzie ekspres-dastaŭki, biaspłatnaha vyjezdu ahienta na dom dla ŭzhadnieńnia i zamovy patrabebnaj rytualnaj atrybutyki i pasłuh, zbor usich dakumientaŭ dla praviadzieńnia pachavańnia i h.d.

Rytualny dom užo 20 hadoŭ pracuje na biełaruskim rynku i akazvaje pasłuhi pa arhanizacyi i praviadzieńni pachavańnia na samym vysokim uzroŭni.

Bolš padrabiaznuju infarmacyju možna daviedacca na aficyjnym sajcie Rytualnaha doma ŭ Biełarusi bel-ritual.by abo ŭ kramach:

vuł.Kulman, 33a (kruhłasutačna)
vuł. Kazimiraŭskaja, 37
pr-t. Puškina, 28a
vuł.Malinina, 35v

PHVUP «Rytualny Dom» UNP 691800156

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy7

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie7

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy7

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →