Na pravach rekłamy

22—26 śniežnia — kaladnaje padarožža na Lvoŭščynu

Zaprašajem u padarožža «Halicka-Vałynskija kaladki» 22—26 śniežnia 2016 hoda (vyjezd u čaćvier viečaram, dźvie nočy ŭ hateli, pryjezd u paniadziełak ranicaj). 

U prahramie:

Pomniki historyi i kultury Lvova, Žoŭkvy, Padhorcaŭ, Załačova, Oleska, Pačajeva. Histaryčnaja zabudova, cerkvy i kaścioły Lvova. 

Cana vandroŭki: 200 rubloŭ. (Prajezd kamfartabielnym aŭtobusam, ekskursijnaje zabieśpiačeńnie, dva načlehi u hateli, śniadanki.)

Zapisacca ŭ vandroŭku možna pa telefonie: +375 29 6225720.

IP Kaśpiarovič D.A. UNP 191927900

Kamientary

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku7

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta17

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →