Ułada88

Kabiakoŭ: Staršynstva ŭ CIEI paspryjaje ŭklučeńniu Biełarusi ŭ jeŭrapiejskija intehracyjnyja pracesy

Staršynstva ŭ CIEI nie tolki adkryvaje dadatkovyja mahčymaści dla ŭklučeńnia Biełarusi ŭ jeŭrapiejskija intehracyjnyja pracesy, ale taksama budzie spryjać hieahrafična bolš zbałansavanamu padychodu ŭ dziejnaści arhanizacyi.

Pra heta zajaviŭ 13 śniežnia premjer-ministr Andrej Kabiakoŭ na pasiadžeńni kiraŭnikoŭ uradaŭ krain — udzielnic Centralnajeŭrapiejskaj inicyjatyvy (CIEI), jakoje prajšło ŭ Sarajevie, paviedamlaje pres-słužba biełaruskaha ŭrada.

«Pry ažyćciaŭleńni hetaj važnaj roli Biełaruś maje namier zabiaśpiečyć naležnuju zładžanaść i paśladoŭnaść u pracy arhanizacyi z ulikam intaresaŭ usich jaje krain-udzielnic», — dadaŭ Kabiakoŭ.

«Biełaruś prykładzie ŭsie mahčymyja namahańni dla ŭmacavańnia roli CIEI ŭ jakaści «punkta sychodžańnia» roznych intehracyjnych płatformaŭ i pracesaŭ u Jeŭropie, — adznačyŭ premjer-ministr. — Biełaruś pierakananaja ŭ značnaści i zapatrabavanaści Centralnajeŭrapiejskaj inicyjatyvy dla našych krain i našych hramadzian. U suviazi z hetym my nacelenyja i hatovyja ŭnieści svoj układ u sumiesnyja namahańni pa jaje raźvićci».

Na dumku Kabiakova, CIEI pavinna praciahvać vystupać u jakaści złučalnaha źviana pamiž roznymi intehracyjnymi płatformami i subrehijonami, jakija histaryčna skłalisia ŭ Jeŭropie. Siońnia jana złučaje krainy Jeŭrapiejskaha sajuza, Zachodnich Bałkan i Uschodniaj Jeŭropy na asnovie idei abjadnanaj, mirnaj i mocnaj Jeŭropy.

«Naša arhanizacyja pavinna zastavacca klučavym partnioram Jeŭrapiejskaha sajuza ŭ implemientacyi makrarehijanalnych stratehij i prasoŭvańni bolš šyrokaj jeŭrapiejskaj intehracyi, — skazaŭ premjer. — CIEI vałodaje ŭsim nieabchodnym patencyjałam i vopytam dla sadziejničańnia ŭ dasiahnieńni asnoŭnych met abnoŭlenaj Jeŭrapiejskaj palityki susiedstva».

Pierš za ŭsio razmova idzie ab stabilizacyi rehijonu praz ekanamičnaje raźvićcio, stvareńnie novych punktaŭ rostu, zabieśpiačeńnie bolš šyrokaj infrastrukturnaj złučalnaści i mabilnaści, dadaŭ jon. Heta taksama moža syhrać važnuju rolu va ŭmacavańni «ŭschodniaha vymiareńnia» ŭ dziejnaści arhanizacyi.

Centralnajeŭrapiejskaja inicyjatyva (CIEI) — rehijanalnaje abjadnańnie, stvoranaje ŭ 1989 hodzie. Ciapier u skład CIEI ŭvachodziać 18 dziaržaŭ: Ałbanija, Aŭstryja, Biełaruś, Bośnija i Hiercahavina, Bałharyja, Vienhryja, Italija, Makiedonija, Małdova, Polšča, Rumynija, Sierbija, Słavakija, Słavienija, Charvatyja, Čechija, Čarnahoryja i Ukraina. Biełaruś dałučyłasia da CIEI na paŭnapraŭnaj asnovie ŭ červieni 1996 hoda.

U 2016 hodzie ŭ CIEI staršynstvuje Bośnija i Hiercahavina, u 2017-m staršynstva budzie pieradadziena Biełarusi.

Kamientary8

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł12

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak94

Tramp aficyjna pryniaŭ naminacyju kandydata ŭ prezidenty ad Respublikanskaj partyi

Ajcišnika z A1 buduć sudzić za danaty. Jamu pahražaje da 10 hadoŭ kałonii

Jeŭropa pavinna być hatovaja da dziesiaci hadoŭ vajny va Ukrainie — hienieralny sakratar NATA2

Prybytak KamAZa abvaliŭsia ŭ 20 razoŭ

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku9

Čarhovaja hańba biełaruskaha futboła. «Isłač» vylecieła ź jeŭrakubkaŭ, prajhraŭšy kamandzie z San-Maryna8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł12

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →