Aŭto1414

Aŭtaŭładalnikaŭ u Minsku abaviazali prybirać śnieh i śmiećcie kala mašyn

Zaćvierdžany novyja praviły dobraŭparadkavańnia i ŭtrymańnia Minska. Rašeńnie Minskaha haradskoha Savieta deputataŭ ad 16 listapada 2016 hoda numar 252 apublikavana siońnia na Nacyjanalnym pravavym internet-partale.

Jak rastłumačyła hałoŭny śpiecyjalist dziaržaŭnaha abjadnańnia «Minskaja haradskaja žyllovaja haspadarka» Zinaida Stavier, adno z novaŭviadzieńniaŭ datyčycca zamacavańnia adkaznaści aŭtaŭładalnikaŭ za prybirańnie prajeznaj častki ad śniehu i śmiećcia na adlehłaści nie mienš jak 1 mietr ad mašyny. Heta datyčycca tych hramadzian, chto parkuje transpartnyja srodki kala žyłych damoŭ, uzdoŭž vulic, prajezdaŭ.

Taksama ciapier utrymańnie terytoryj vakoł indyvidualnych haražoŭ (pa pierymietry i da siaredziny ziamielnaha ŭčastka), raźmieščanych u dvarach, — abaviazak ich ułaśnikaŭ.

Źmianieńni ŭniesieny ŭ punkt, jaki datyčycca dobraŭparadkavańnia i ŭtrymańnia ŭ paradku ziamiel ahulnaha karystańnia. Administracyi rajonaŭ majuć prava zamacoŭvać za jurydyčnymi, fizičnymi asobami, u tym liku indyvidualnymi pradprymalnikami, peŭnyja ŭčastki.

Arhanizacyi, jakija pradastaŭlajuć žyllova-kamunalnyja pasłuhi, arhanizujuć i pravodziać sanitarnaje prybirańnie terytoryj i miesc ahulnaha karystańnia žyłych damoŭ, arhanizujuć na dobraachvotnaj asnovie z pryciahnieńniem srodkaŭ nasielnictva dobraŭparadkavańnie dvarovych terytoryj, u tym liku zakupku dziciačaha abstalavańnia i ŭładkavańnie dadatkovych parkovačnych miesc i inš.

Dakumientam vyznačany patrabavańni da raspaŭsiudžvalnikaŭ, jakija ažyćciaŭlajuć dziejnaść pa raźmiaščeńni znadvornaj rekłamy. U pryvatnaści, adznačana, što dla raźmiaščeńnia znadvornaj rekłamy nie dapuskajecca naniasieńnie farby na pavierchniu asfaltu, a taksama vykarystańnie papiery na ščytavych rekłamnych kanstrukcyjach.

Dakumient pryniaty na padstavie zakona ad 12 lipienia 2000 hoda «Ab statusie stalicy Respubliki Biełaruś - horada Minska». Praviły dobraŭparadkavańnia i ŭtrymańnia, zaćvierdžanyja rašeńniem Minharsavieta ad 13 listapada 2013 hoda numar 366, pryznany straciŭšymi siłu.

Praviły pryniaty dla stvareńnia spryjalnych umoŭ žyćciadziejnaści nasielnictva, farmiravańnia ekałahična i pažarabiaśpiečnaha, estetyčna vyraznaha asiarodździa pražyvańnia. Dobraŭparadkavańnie i ekspłuatacyja terytoryi ŭklučaje ŭ siabie budaŭnictva i ŭtrymańnie transpartnaj infrastruktury, vodaadvodnych sistem i ŭładkavańnie vulic, tualetaŭ, aharodžaŭ, turnikietaŭ, małych architekturnych form, raboty pa zbory, pieramiaščeńni na zachoŭvańnie i ŭtylizacyi nieekspłuatujemych transpartnych srodkaŭ, sanitarnuju ačystku i prybirańnie terytoryi, utrymańnie abjektaŭ raślinnaha śvietu, stvareńnie miesc i zon adpačynku.

Płany mierapryjemstvaŭ pa dobraŭparadkavańni na kalandarny hod štohod da 1 śniežnia zaćviardžajucca administracyjami rajonaŭ, pry hetym u viasieńni i asieńni pieryjady Minharvykankam i administracyi rajonaŭ arhanizujuć miesiačniki i subotniki, da ŭdziełu ŭ jakich pryciahvajucca jurydyčnyja i fizičnyja asoby.

Kantrol za vykanańniem rašeńnia numar 252 uskładzieny na pastajannuju kamisiju Minskaha haradskoha Savieta deputataŭ pa haradskoj haspadarcy, transparcie i suviazi.

Kamientary14

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii54

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

U Biełaruś znoŭ zalacieŭ šachied. Hetym razam jon dabraŭsia da Viciebska12

U Kobrynie bolš nie budzie vulicy Kalinoŭskaha11

Samit NATA pakazaŭ adsutnaść mocnaha lidara nakštałt Čerčyla — Bild3

Kaho siońnia možna nazvać sapraŭdnym patryjotam Biełarusi? Hutarka ź fiłosafam Barkoŭskim13

Hramadzianina Indyi, jak miarkujecca, uziali ŭ zakładniki ŭ Biełarusi9

Biełaruskim błohieram zakručvajuć hajki — źmianili praviły publikacyi rekłamy ŭ sacsietkach. Padrabiaznaści1

Prezident Čechii prapanavaŭ sposab pačać pieramovy pamiž Ukrainaj i Rasijaj6

U Rastoŭskaj vobłaści z-za ataki dronaŭ haryć naftabaza

Sud zakryŭ spravu akciora Aleka Bołduina, jakoha abvinavačvali ŭ nienaŭmysnym zabojstvie apieratarki-ŭkrainki na zdymkach

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii54

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →