Hramadstva2121

Da kanca hoda pa ŭsioj Biełarusi płanujuć padniać ceny na prajezd

U Biełarusi źbirajucca pavysić košt prajezdu ŭ haradskim hramadskim transparcie. Bilet na adnu pajezdku, jak čakajecca, padaražeje na 5 kapiejek. Pra heta TUT.BY paviedamili krynicy, źviazanyja z «Minsktransam» i abłtransami.

— Pavyšeńnie koštu prajezdu płanujecca pa ŭsioj respublicy na adnu i tuju ž sumu — 5 kapiejek. Što ŭ Viciebsku, što ŭ Breście, što ŭ Połacku, — raspavioŭ hiendyrektar «Viciebskabłaŭtatransa» Vasil Dziatłaŭ. — Dumaju, što da Novaha hoda ceny padymucca.

Hetuju infarmacyju taksama paćvierdziŭ hiendyrektar «Brestabłaŭtatransa» Ananij Chvaściuk.

— Pytańnie pavyšeńnia koštu prajezdu ŭ hramadskim transparcie na 5 kapiejek razhladajecca, ale jano pakul nie vyrašanaje. Heta budzie vyrašać Miniust. My čakajem, što ŭ śniežni pavysim košt prajezdu, ale dakładnuju datu skazać nie mahu, — udakładniŭ Ananij Chvaściuk. — Nam nieabchodna bolšaje pavyšeńnie taryfaŭ, ale mnohaje zaležyć ad płaciežazdolnaści nasielnictva, tamu strymlivajuć pavieličeńnie koštu prajezdu.

Pa słovach Chvaściuka, u abłasnych centrach košt prajezdu paśla pavyšeńnia składzie 45 kapiejek.

U Minsku majuć namier padniać na 5 kapiejek ceny na prajezd u naziemnym hramadskim transparcie, tak i ŭ mietro. Takim čynam, pajezdka ŭ staličnym naziemnym hramadskim transparcie budzie kaštavać 55 kapiejek, a ŭ mietro — 60.

Pry hetym prajaznyja, jak čakajecca, u stalicy padaražejuć na 5%. Akramia taho, «Minsktrans» taksama źbirajecca ŭvieści prajaznyja na sutki i dvoje sutak.

Kamientary21

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»4

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask21

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»4

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →