Na pravach rekłamy

Ahlad navahodnich prapanoŭ na novabudoŭli Minska i pryharada ad partała Realt.by

Mienavita ŭ śniežni daŭnija mary pra novuju kvateru abaviazkova pavinny spraŭdžvacca. Da kanca 2016 hoda biełaruskija zabudoŭščyki prapanujuć cikavyja ŭmovy: kredyty, źnižki, rasterminoŭki, azdableńnie ŭ padarunak i śpiecyjalnyja navahodnija ceny dla kupli nieruchomaści ŭ novabudoŭlach Minska i bližejšaha pryharada. Razhledźcie prapanovy našaha ahladu i, mahčyma, vy znojdziecie kvateru, u jakoj zmožacie sustreć razam sa svajoj siamjoj Novy 2017 hod.

1. Navahodniaja akcyja ŭ Novaj Baravoj: da kanca śniežnia azdableńnie ŭ padarunak!

Novaja Baravaja pryhatavała asablivy prezient dla tych, chto jašče nie paśpieŭ začynić kvaternaje pytańnie. Tolki da kanca hoda efiektnyja kvatery z azdableńniem buduć pradavacca pa takoj ža canie, jak anałahičnyja varyjanty biez azdableńnia.

Usie akcyjnyja kvatery znachodziacca ŭ samym vysokim domie Kiedrovaha kvartała — 19-paviarchovym budynku, jaki paśpieŭ stać viadomym u Minsku jak «Dom-termomietr». Dom ŭžo zdadzieny i čakaje svaich apošnich navasiołaŭ. 

Da 31 śniežnia ŭsie kvatery možna nabyć u kredyt — 17,5% u pieršyja 2 hady absłuhoŭvańnia. Pieršapačatkovy płaciež pry hetym źnižany da 20%.

Kantakty: +375 (29) 300 00 00, +375 (29) 132 83 28

Pradaviec: hrupa kampanij «A-100 Deviełapmient»

2. Kvatery na mansardnych pavierchach u kvartale «Zialony Bor»

Unikalnaja prapanova dla biełaruskaha rynku nieruchomaści — kvatery na mansardnych pavierchach u ekałahičnym rajonie Zialony Bor! 

Kamfortnyja kvatery roznych płanovak z dachami ź jakasnych materyjałaŭ, z vysokimi stolami i padvyšanaj ciapło - i hukaizalacyjaj — voś što zabudoŭščyk prapanuje svaim pakupnikam! 

Vysokija stoli — ad 2,3 da 4,4 mietraŭ — i svabodnaja płaniroŭka mansard dazvalajuć stvarać dadatkovy ŭzrovień u kvatery!

Košt kv. m — ad 2 300 BYN.

Pradaviec: UP «Damaan»

3. Žyły dom №4 u miežach vuł. Šaranhoviča-Hareckaha-Rafijeva

TDA «Ajron», zabudoŭščyk z vopytam pracy bolš za 20 hadoŭ, zaprašaje nabyć kvateru ŭ domie №4 pa H/P na vuł. Šaranhoviča-Hareckaha-Rafijeva na ŭmovach kupli žyllovych ablihacyj. Hatoŭnaść doma na 01.12.2016 — 87%

Dom karkasna-błočny, vyšynia stolaŭ — 2, 5 m.

Budaŭnictva pačata — 15 maja 2015 hoda, zakančeńnie budaŭnictva — luty 2017 hoda. 

Košt 1 kv. m pry 80-100% apłacie (80% na praciahu troch bankaŭskich dzion, 20% u śniežni 2016 hoda) na 07.12.16 pa kursie NB RB:

1-pak. kvatery (40-42 kv. m) — 2 000 rubloŭ 

2-pak. kvatery (62 kv. m) — 1 900 rubloŭ

3-pak. kvatery (72, 73 kv. m) — 1 800 rubloŭ

U prodažy 49 mašynamiesc na adkrytaj stajancy. Košt mašynamiesca — 4 000 rubloŭ.

Pradaviec: TDA «Ajron»

4. Paraduj siabie novaj dvuchpakajoŭkaj u ŽK «Hrušaŭski pasad»!

Navahodniaja akcyja ŭ ŽK «Hrušaŭski pasad»!

10 dvuchpakajovych kvater pa śpiecyjalnaj śviatočnaj canie!

Śniežań — čas čaraŭnictva, čakańnia cudaŭ i pryjemnych siurpryzaŭ. 

Skarystajciesia mahčymaściu nabyć dvuchpakajoŭku pa navahodniaj canie — 1850 rub. kv. m.

Umovy akcyi:

• Termin dziejańnia (termin zaklučeńnia damovy i apłaty) z 1 pa 31 śniežnia 2016 h;

• Prapanova raspaŭsiudžvajecca na budaŭnictva 2ch-pakajovaj kvatery ŭ 2-oj siekcyi ŭ domie №3,4 (pa hienpłanie) kompleksu «Šmatkvaternyja žyłyja damy z ubudavanymi pamiaškańniami handlova-administracyjnaha pryznačeńnia i padziemnymi haraž-stajankami ŭ miežach pr-t Dziaržynskaha, vuł. Ščorsa (№3, №4 pa hienpłanie), 2-ja čarha budaŭnictva — žyły dom № 3 siekcyi 1,2» u h. Minsku;

• Kolkaść kvater, jakija ŭdzielničajuć u navahodniaj prapanovie — 10;

• Umovy apłaty — 100% pieradapłata.

U navahodniaj akcyi prapanujucca niekalki varyjantaŭ kvater na vybar ahulnaj płoščaj ad 64 da 68 kv. m, žyłoj — kala 34 kv. m, z prastornymi kuchniami ad 10,5 da 12,5 kv. m. Vyšynia stolaŭ — 2, 7 m.

Pradaviec: TAA «Žiłstrojkomplekt»

5. Žyły kompleks «Viasiołka»

Pačynajem pieradnavahodni SALE!

Śpiecprapanova! Cana za 1 kv. m — ad 1 480 rub.

Uvaha! Z 1 pa 31 śniežnia 2016-ha hoda ŭ vas jość vydatnaja mahčymaść ździejśnić kuplu kvatery sa źnižkaj! Kolkaść kvater abmiežavana, ale ŭ akcyi ŭdzielničajuć usie kvatery. Pamier vašaj źnižki ahučyć mieniedžer pa prodažach ŽK «Viasiołka» pa telefonach: +375 44 792-33-33, +375 29 888-83-72.

Opcyi dla pakupnikoŭ:

1. Kredyt — staŭki ad 17,5%. 

2. Biespracentnaja rasterminoŭka na 1 hod!

3. Dadatkovaja źnižka 1% ad sumy nabyvajemaj kvatery pry ŭmovie adnarazovaj apłaty za košt ułasnych srodkaŭ na praciahu adnaho tydnia z momantu padpisańnia damovy kupli-prodažu.

Pradaviec: OOOO «MajKłassKom»

6. Dom z vidam na Kurhan Słavy

Dom ź vidam na Kurhan Słavy znachodzicca za 5 chv. jazdy ad mietro «Uručča» pa trasie Minsk-Nacyjanalny aeraport. Dom akružaje dziciačy sad, škoła i handlovy centr. 

Zdača pieršaj čarhi ŭ śniežni 2016 hoda.

Charaktarystyki: 

• aŭtanomnaje aciapleńnie i padahreŭ vady;

• razumnyja vokny z rekupieracyjaj pavietra i zašklonaja łodžyja;

• stylny interjer chołaŭ, padjezdaŭ i biasšumnyja impartnyja lifty;

• vazočnaja na kožnym paviersie i miescy zachoŭvańnia rovaraŭ i łyž;

• kanśjerž, abharodžanaja terytoryja, płoskasnyja aŭtastajanki.

Kredytavańnie — ad 17 da 28% hadavych na 20 hadoŭ. Pieršapačatkovy ŭznos 20% i rasterminoŭka 0% na 2 hady dla druhoj čarhi budaŭnictva.

Košt 2—3-pakajovych kvater pieršaj čarhi budaŭnictva — ad 82 740 rubloŭ da 170 130 rubloŭ. 

U druhoj čarzie budaŭnictva:1pak. kvatery ad 36 kv. m. — ad 55 160 rubloŭ.

2 pak. kvatery ad 61 kv. m — ad 96 140 rubloŭ.

Pradaviec: STAA «Arkub-servis»

7. Kvatery ŭ žyłym domie «Słaniečnik»

«Biełrekanstrukcyja» prapanuje kvatery ŭ hatovym manalitnym domie, uviedzienym u ekspłuatacyju ŭ listapadzie 2016.

Žyły dom padvyšanaj kamfortnaści «Słaniečnik» raźmieščany ŭ Fanipali, na vuł. Zialonaja 2H. Ułasnaja aharodžanaja parkoŭka i dziciačaja placoŭka. Pobač «Jeŭraopt». Škoła, dziciačy sadok u krokavaj dastupnaści. Zručny vyjezd na MKAD. Videanazirańnie i dva aŭtamatyčnyja šłahbaumy. Sučasnaja azdableńnie ŭ padjezdach, LED-aśviatleńnie, biasšumnyja lifty Schindler (Šyndler). Mahčymaja pierapłaniroŭka kvater. Ciopłyja łodžyi. 

U prodažy kvatery płoščaj 53 i 70 kv. m ad 1750 rubloŭ za kv. m. Mahčymaja rasterminoŭka — 7,8%. 

Čakajem vašych pytańniaŭ: + 375 (29)10 10 104, + 375 (29) 380-70-40

Pradaviec: TAA «Biełrekanstrukcyja»

8. Navahodniaja akcyja ŭ ŽK «Novaje Zasłaŭje»

Napiaredadni navahodnich śviataŭ TAA «KMK-INVIEST» śpiašajecca paradavać pakupnikoŭ ŽK «Novaje Zasłaŭje» pryjemnymi cenami i abjaŭlaje akcyju «Lubaja kvatera tańniejšaja ŭ Novy hod!».

Dla ŭsich pakupnikoŭ, jakija zaklučyli damovu kupli-prodažu kvatery ŭ pieryjad z 08.12.2016 h. pa 15.01.2017 h., dziejničajuć śpiecyjalnyja ceny pry apłacie 100% koštu hatovaj kvatery:

2-pak. kvatera — ad 1300 rub. za 1kv. mietr.

1-pak. kvatera — ad 1400 rub. za 1 kv. mietr.

Ab bolš padrabiaznaj infarmacyi pra akcyju možna daviedacca ŭ śpiecyjalistaŭ adździeła prodažaŭ.

Pradaviec: TAA «KMK-INVIEST»

9. Novabudoŭla ŭ centry horada Smalavičy

Pieršy ŭ horadzie Smalavičy karkasna-błočny, siamipaviarchovy, dvuchsiekcyjny žyły dom padvyšanaj kamfortnaści ź indyvidualnaj kacielniaj i liftam.

U domie praduhledžana ŭstanoŭka santechničnaha abstalavańnia, pryboraŭ uliku vady, radyjataraŭ, ličylnikaŭ elektraenierhii, aŭtanomnych pažarnych apaviaščalnikaŭ. Kvatery abstalavany hazavymi plitami, akonnyja i bałkonnyja błoki — profil PVCH. Pavierchni ścien i stolaŭ buduć padrychtavany pad azdableńnie. Praduhledžana haściovaja parkoŭka, dobraŭparadkavańnie i azielanieńnie. Ofisnyja i handlovyja pamiaškańni raźmieščany na pieršym paviersie.

Usiaho 25 km ad MKAD! Dobraje transpartnaje złučeńnie: aŭtobus, chutkasnaja elektryčka, maršrutnyja taksi.

Vydatnaja ekałohija — raka Plisa, voziera, les u piešachodnaj dastupnaści. Usie hetyja i mnohija inšyja faktary stvarajuć mahčymaści dla kamfortnaha žyćcia i raźvićcia biznesu.

Košt — 1481 rubiel za kv. mietr.

Pradaviec: Pryvatnaje budaŭničaje ŭnitarnaje pradpryjemstva «TryałTriejdynhPrajekt»

10. Hatovyja kvatery ŭ žyłym domie na Łyńkova

Hatovyja kvatery ad zabudoŭščyka ŭ 15-paviarchovym, manalitna-błokavym domie, jaki zdadzieny ŭ lipieni 2016 hoda. Indyvidualny ŭlik ciapła, vyšynia stolaŭ — 2,75 m, vokny i łodžyi PVCH, vialikaja parkoŭka, 2 lifty. Budaŭničaja azdableńnie. 

Košty:

1-pak. kvatera (50 kv. m) — ad 1 900 (19 młn. rubloŭ) za kv. m;

2-pak. kvatery (ad 63 kv. m da 72 kv. m) — ad 1 900 (19 młn. rubloŭ) za kv. m;

3-pak. kvatera (90 kv. m) — ad 1 900 (19 młn. rubloŭ) za kv. m.

Hnutkija ŭmovy apłaty, indyvidualny padychod.

Pradaviec: TAA «KvartałMZS-Stroj»

11. Źnižki da Novaha hoda ŭ enierhaefiektyŭnym domie pa vuł. Rahačoŭskaja

AAT «10 UNR-inviest» prapanuje kvatery ŭ zdadzienym enierhaefiektyŭnym manalitna-karkasnym domie № 1A pa vuł. Rahačoŭskaja ŭ h. Minsku, jaki arhanična ŭpisaŭsia ŭ lasny łandšaft byłoha vajennaha haradka «Uručča». Pobač z domam znachodziacca dźvie vialikija haściavyja parkoŭki.

1-pakajovyja kvatery-studyi ad 30 kv. m — ad 75 tys. rub. 

1-pakajovyja ad 40 kv. m — ad 96 tys. rub. 

2-pakajovyja 56 kv. m — ad 122 tys. rub. 

3-pakajovyja 65 kv. m — ad 141 tys. rub.

U prodažy taksama 1-pakajovyja kvatery z typavym azdableńniem (špalery, łaminat).

Da Novaha hoda niekatoryja varyjanty płanirovak 1-pakajovych kvater pradajucca z navahodniaj źnižkaj da 10%.

Pradaviec: AAT «10 UNR-inviest»

 

U abłasnych haradach Biełarusi možna razhledzieć vyhadnyja pieradnavahodnija prapanovy novych kvater ad rehijanalnych zabudoŭščykaŭ. Tym bolš što košty na novabudoŭli Bresta, novabudoŭli Viciebska, novabudoŭli Hrodna, novabudoŭli Homiela i novabudoŭli Mahilova vielmi demakratyčnyja. 

Ahlad padrychtavany partałam Realt.by.

Realt.by — internet-partał ab nieruchomaści Biełarusi №1, pieramožca fiestyvalu-konkursu «Vybar hoda — 2016».

Ceny aktualnyja na momant publikacyi materyjału.

 

TAA «RyełtBaj» UNP 191179355

Kamientary

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy19

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj56

Taksistaŭ užo pačali štrafavać za vykarystańnie mašyn u asabistych metach — pa dziŭnym artykule3

Bajden nazvaŭ adzinuju ŭmovu, pry jakoj admovicca ad prezidenctva10

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak6

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy19

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →