Hramadstva4747

Pamior były sakratar Centrvybarkama Mikałaj Łazavik

Siońnia pamior były sakratar Centralnaj kamisii pa vybarach i praviadzieńni respublikanskich refierendumaŭ Mikałaj Łazavik. Pryčynaj śmierci stała ciažkaja chvaroba, paviedamlajeBiełTA.

Mikałaj Łazavik naradziŭsia ŭ 1951 hodzie ŭ vioscy Nieviniany Vilejskaha rajona Minskaj vobłaści. U 1972 hodzie skončyŭ Biełaruski instytut miechanizacyi sielskaj haspadarki, u 1993 hodzie — Biełaruski dziaržaŭny univiersitet, u 2000 hodzie - Akademiju kiravańnia pry prezidencie, u 2003 hodzie — aśpiranturu pry Akademii kiravańnia. Mieŭ navukovuju stupień kandydata ekanamičnych navuk.

Raniej Mikałaj Łazavik byŭ deputatam Viarchoŭnaha Savieta Biełarusi 13-ha sklikańnia, uvachodziŭ u kamisiju pa dziaržaŭnym budaŭnictvie i miascovym samakiravańni. Post sakratara CVK jon zajmaŭ z 2000 hoda. Byŭ vyzvaleny ad hetaj pasady 17 kastryčnika 2016 hoda pa stanie zdaroŭja ŭkazam kiraŭnika dziaržavy.

Kamientary47

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ16

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kitaj pastaŭlaje Biełarusi detali dla zbroi suprać Ukrainy 6

Padazravany ŭ padryvie aŭtamabila z rasijskim HRUšnikam paśpieŭ vylecieć z Maskvy ŭ Turcyju2

«Rasija łže nakont ekanamičnaha rostu. Sankcyi pracujuć, ich treba ŭzmacnić» — ministry finansaŭ ES20

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ16

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →