Pa vynikach pasiadžeńnia ŭ Minsku Savieta kiraŭnikoŭ uradaŭ SND padpisany pakiet dakumientaŭ u śfiery ekanomiki, enierhietyki, humanitarnaha supracoŭnictva.

U pryvatnaści, padpisana pahadnieńnie ab supracoŭnictvie dziaržaŭ - udzielnic SND u horna-mietałurhičnaj halinie. Dakumient nakiravany na zabieśpiačeńnie skaardynavanaj raboty pradpryjemstvaŭ horna-mietałurhičnaj haliny, sadziejničańnie farmiravańniu ŭzajemavyhadnych kaardynacyjnych suviaziej, raspracoŭku i ažyćciaŭleńnie mierapryjemstvaŭ pa realizacyi sumiesnych prahram i prajektaŭ, vypracoŭku i pryniaćcie rašeńniaŭ, što sadziejničajuć stvareńniu sumiesnych pradpryjemstvaŭ, kampanij dla viadzieńnia pošukava-raźviedačnych rabot i budaŭnictva horna-abahačalnych kompleksaŭ.

Zaćvierdžana kancepcyja farmiravańnia i raźvićcia rynku intelektualnaj ułasnaści dziaržaŭ - udzielnic SND i płan mierapryjemstvaŭ pa jaje realizacyi. Hetyja dakumienty praduhledžvajuć udaskanaleńnie miechanizmaŭ kiravańnia intelektualnaj ułasnaściu, raźvićcio inavacyjnaha pradprymalnictva, pavyšeńnie kankurentazdolnaści tavaravytvorcaŭ u krainach SND.

Podpisy pastaŭleny pad pahadnieńniem ab supracoŭnictvie ŭ halinie karancinu raślin. U dakumiencie źmieščany pravavyja miechanizmy supracoŭnictva ŭ halinie karancinu raślin, raspracoŭki sumiesnych mier pa pavyšeńni karancinnaj fitasanitarnaj biaśpieki i ŭzroŭniu abaronienaści bakoŭ ad zanosu i raspaŭsiudžvańnia karancinnych abjektaŭ, źnižeńni strat, što imi nanosiacca, a taksama ŭstaranieńni pieraškod u mižnarodnym handli padkarancinnaj pradukcyjaj, jakaja padlahaje karancinnamu fitasanitarnamu kantrolu (nahladu). Baki buduć abmieńvacca infarmacyjaj ab vyjaŭleńni i raspaŭsiudžvańni karancinnych abjektaŭ i prymajemych mierach baraćby ź imi.

Taksama zaćvierdžany płan mierapryjemstvaŭ pa realizacyi stratehii raźvićcia hidramietearałahičnaj dziejnaści krain SND (2016-2020 hady). Dakumient uklučaje ŭ siabie bolš jak 20 mierapryjemstvaŭ, nakiravanych na raźvićcio skaardynavanaj sistemy hidramietearałahičnaj biaśpieki ŭ SND, dziaržaŭnych nacyjanalnych sistem klimatyčnaha absłuhoŭvańnia, dziaržaŭnych sistem hidramietearałahičnych nazirańniaŭ i manitorynhu navakolnaha asiarodździa, a taksama adrasnaha śpiecyjalizavanaha zabieśpiačeńnia nadvorjezaležnych halin ekanomiki.

Akramia taho, padpisany prahnoz vytvorčaści i spažyvańnia enierharesursaŭ dziaržaŭ SND na pieryjad da 2030 hoda, pahadnieńnie ab supracoŭnictvie ŭ aŭtamabilebudavańni, pahadnieńnie ab partniorstvie ŭ halinie pravavoj aśviety spažyŭcoŭ. Taksama zaćvierdžana rašeńnie ab praviadzieńni mižnarodnych supastaŭleńniaŭ na asnovie parytetu pakupnoj zdolnaści valut u Sadružnaści Niezaležnych Dziaržaŭ, rašeńnie ab finansavańni ŭ 2017 hodzie płana mierapryjemstvaŭ pa realizacyi asnoŭnych napramkaŭ dalejšaha raźvićcia miedyka-sacyjalnaj dapamohi i pavyšeńnia jakaści žyćcia vieteranaŭ vojnaŭ - udzielnikaŭ łakalnych kanfliktaŭ i členaŭ ich siemjaŭ u dziaržavach SND na pieryjad da 2020 hoda.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?