Mova55

Pamior movaznaŭca-dyjalektołah Ivan Jaškin

Jaho nie stała 23 kastryčnika. Movaznaŭcu było 83 hady.

Ivan Jaškin naradziŭsia ŭ vioscy Šałamy Słaŭharadskaha rajona ŭ 1932. Ad 1959 jaho los byŭ źviazany z Akademijaj navuk Biełarusi.

Asnoŭnymi jaho zacikaŭleńniami byli dyjalektałohija i leksikałohija.

Jon braŭ udzieł u zbory materyjałaŭ, układańni i vydańni linhvahieahrafičnych artykułaŭ «Leksičnaha atłasa biełaruskich narodnych havorak»

u 5 tamach (1971—1998). Udzielničaŭ u vydańni «Leksičnaha atłasa biełapyckich narodnych havorak» dla «Dyjalektałahičnaha atłasa biełaruskaj movy» u 1963 h., «Ahulnasłavianskaha linhvistyčnaha atłasa» u 1964—1974 hh., a taksama ŭ zbory materyjałaŭ i raspracoŭcy navukovych tem «Linhvistyčny atłas Jeŭropy» (1985—1990), «Uschodniesłavianskija izahałosy» (1986—1991), «Słoŭnika havorak paŭdniova-zachodniaj Viciebščyny» (1986—1998), «Vyvučeńnie biełaruskich, litoŭskich, polskich i ruskich havorak na terytoryi ŭzajemadziejańnia bałtyjskich i słavianskich moŭ» (1988—1990).

Aŭtar prac «Biełaruskija hieahrafičnyja nazvy. Tapahrafija. Hidrałohija» (1971), «Uzajemadziejańnie roznadyjalektnych sistem. Fanietyka» (1979), adzin sa składalnikaŭ «Tłumačalnaha słoŭnika biełaruskaj movy» (1977—1982), «Turaŭskaha słoŭnika» (1982—1985).

Kamientary5

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →