Hramadstva1111

Pamierła Śviatłana Pienkina — udava Uładzimira Mulavina

Pamierła Śviatłana Mulavina-Pienkina — savieckaja aktorka, udava zasnavalnika ansambla «Pieśniary» Uładzimira Mulavina.

Pra jaje śmierć stała viadoma 20 kastryčnika. Pa słovach rabotnikaŭ Biełdziaržfiłarmonii, u struktury jakoj pracavała Mulavina-Pienkina, niekalki dzion jana nie vychodziła na pracu, nie adkazvała na telefonnyja zvanki. Kalehi i syn pačali šukać žančynu i vyjavili jaje pamierłaj na zdymnaj kvatery. Dakładnaja data i pryčyna śmierci pakul nie viadomyja.

Śviatłana Pienkina naradziłasia 6 červienia 1951 hoda. Skončyła Minski teatralna-mastacki instytut. Viadomaść jak aktorka atrymała paśla roli Kaci ŭ savieckim 13-sieryjnym telefilmie «Błukańnie pa pakutach» pavodle adnajmiennaha ramana Alaksieja Tałstoha. U 1981 hodu vyjšaŭ na ekrany film «Bieražycie žančyn», u jakim Pienkina adyhrała adnu z hałoŭnych rolaŭ.

U tym ža hodzie Śviatłana Pienkina vyjšła zamuž za mastackaha kiraŭnika VIA «Pieśniary» Uładzimira Mulavina, praz hod u siamji naradziŭsia syn Valeryj. Paśla zamužža aktrysa źniałasia ŭ dvuch filmach u epizadyčnych rolach i zaviaršyła svaju karjeru.

Paśla śmierci Uładzimira Mulavina ŭ 2003 hodzie ŭ Biełdziaržfiłarmonii była stvorany muziej zasnavalnika «Pieśniaroŭ», dyrektaram jakoha pracavała Śviatłana Mulavina-Pienkina.

Kamientary11

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii10

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Na jakich umovach biełarusy mohuć atrymać hramadzianstva Ispanii, Partuhalii, Hiermanii i inšych krain12

U Rasii dźvie dziaŭčyny zahinuli padčas kvestu — animatar abliŭ ich hazaj, vypadkova padpaliŭ i ŭciok5

Ilustratarku z Bresta asudzili za danaty pałku Kalinoŭskaha na šeść hadoŭ

Pad Babrujskam na trasie dobra nasypała hradu

U Minsku za pratesty buduć sudzić muža i žonku. U ich troje dziaciej3

«Usiakija situacyi ŭ žyćci byvajuć». Pavuk spytaŭ u miascovych uładaŭ pra šachied, što ŭpaŭ u Akciabrskim3

Ihar Strałkoŭ (Hirkin) budzie pracavać kraŭcom u kałonii1

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii10

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →