Śviet123123

Vybucham u lifcie: u Daniecku zabity bajavik Mataroła

U Daniecku zabity viadomy svajoj žorstkaściu kamandzir rasijskich bajevikoŭ Arsień Paŭłaŭ, viadomy pad pazyŭnym Mataroła. Pra heta paviedamiła ministerstva abarony samaabvieščanaj Danieckaj narodnaj respubliki. Jak paviedamlajecca, Mataroła zahinuŭ pry vybuchu ŭ lifcie. Tam spracavała samarobnaje vybuchovaje prystasavańnie.

U ministerstvie ŭ zamachu padazrajuć ukrainskuju dyviersijnuju hrupu.

Viadoma, što Matarołu dzień i noč pilnavała ŭzbrojenaja achova. Paviedamlajecca, što ŭ lifcie razam ź im zahinuŭ i achoŭnik. Bombu, jak śćviardžajecca, prymacavali da trosa lifta kala kabiny.

33-hadovy Mataroła staŭ viadomym u 2014 hodzie. Hety rasijski marski piechaciniec udzielničaŭ u zachopie Kryma, niaŭdałaj sprobie zachopu Charkava. Paśla trapiŭ u Słaviansk, uznačaliŭ adzin sa šturmavych atradaŭ, što dziejničali na Danbasie. Jon braŭ udzieł va ŭsich hałoŭnych bajach 2014 i 2015 hadoŭ.

Paŭłaŭ naradziŭsia ŭ rasijskaj aŭtanomii Komi, u 15 hadoŭ zastaŭsia siratoj. Słužyŭ u armii, vajavaŭ u Čačni.

Mataroła mieŭ złuju słavu: isnuje zapis, na jakim jon chvalicca, što zabiŭ 15 pałonnych ukrainskich vajskoŭcaŭ.

Kamientary123

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →