Hramadstva77

Z druhoj sproby. U Kamiennaj Horcy znoŭ pačali ŭzvodzić litoŭski zabaŭlalny centr ź ladovaj arenaj

U Kamiennaj Horcy pačalisia padrychtoŭčyja raboty da budaŭnictva vialikaha spartyŭna-azdaraŭlenčaha i handlova-zabaŭlalnaha centra, inviestdamova ab ŭźviadzieńni jakoha była padpisanaja jašče ŭ 2012 hodzie. Ale tady budaŭnictva skončyłasia, jašče nie pačaŭšysia.

Zakazčykam budaŭnictva centra źjaŭlajecca TAA «Vinterrainviest», za jakim staić litoŭskaja hrupa kampanij Capital City Group. Ich siłami ŭ 2013 hodzie ŭźviali HC «Bonus» ŭ Kamiennaj Horcy.

Načalnik upraŭleńnia architektury i horadabudaŭnictva administracyi Frunzienskaha rajona Taćciana Varabjova kaža, što inviestdamovu z TAA «Vinterrainviest» zaklučyli ŭ červieni 2012 hoda. Zhodna z dakumientam, da leta 2017-ha zakazčyk pavinien byŭ uźvieści spartyŭna-azdaraŭlenčy i handlova-zabaŭlalny centr «Mieha» na ŭčastku ŭ 9,5 hiektara ŭ miežach vulic Niomanskaj, Kazimiraŭskaj i Kamiennahorskaj.

Abjekt u 55 tysiač kv. m. pavinien byŭ uklučać u siabie ladovuju arenu dla trenirovačnaha i svabodnaha katańnia, kramy, abjekty bytavoha absłuhoŭvańnia, restarany, kafe, kinateatr ź dzieviaćciu kinazałami, boŭlinh i spartyŭna-azdaraŭlenčy centr.

Varabjova raspaviadaje, što ŭ žniŭni 2015 hoda zabudoŭščyk vyjšaŭ na placoŭku, pastaviŭ aharodžy, ale nieŭzabavie ŭ jaho ŭźnikli finansavyja ciažkaści. Aharodžu prybrali, a abjekt budaŭnictva zakansiervavali.

Niadaŭna na ŭčastku znoŭ źjaviłasia zaharadžalnyja sietka, a samazvały pačali dastaŭlać hrunt. Pa słovach Varabjovaj, inviestar naładziŭ finansavańnie, tamu na abjekcie druhi raz pačalisia padrychtoŭčyja pracy. Prajekt nie źmianiŭsia.

Padrychtoŭčyja raboty pavinny być vykanany za čatyry miesiacy, paśla čaho Dziaržbudnahlad daść dazvoł na budaŭnictva i technika vyjdzie na abjekt. Narmatyŭny termin uźviadzieńnia — 28 miesiacaŭ (u tym liku 4 miesiacy na padrychtoŭčyja raboty).

Centr pavinien być uźviedzieny ŭ pačatku 2019 hoda.

U 2015-m inviestycyi ŭ abjekt aceńvalisia ŭ 390 miljardaŭ rubloŭ, abo kala 20,4 miljona dołaraŭ, ale hetaja suma patrabuje pieraraźliku, adznačyła Taćciana Varabjova.

Kamientary7

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask14

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →