Kultura55

Terespalskuju bramu Bresckaj krepaści začynili na rekanstrukcyju

Abśledavańnie pakazała, što brama znachodzicca ŭ žałasnym stanie, piša «Respublika».

Terespalskaja brama. Fota: img.tourister.ru

Pa słovach dyrektara miemaryjalnaha kompleksu «Bresckaja krepaść-hieroj» Ryhora Bysiuka, adna z słavutaściaŭ cytadeli stała niebiaśpiečnaj dla naviedvalnikaŭ:

— Sa stolevaha sklapieńnia pačali padać cahliny. Spačatku adna, zatym druhaja. Zrazumieła, heta mahło pryvieści da trahiedyi. Tamu i było pryniata rašeńnie zakryć prachod praz Terespalskuju bramu da zaviaršeńnia restaŭracyjnych rabot.

Śpiecyjalisty vyvučyli stan zbudavańnia, jaki pieražyŭ dźvie vajny. Vynik niesuciašalny — ź ciaham času pačali vyjaŭlacca nastupstvy artabstrełaŭ i bambiožak. Asabliva mocna varoty paciarpieli ŭ pieršyja dni Vialikaj Ajčynnaj, apynuŭšysia ŭ centry lutych bajoŭ. Vierchniaja častka budynka była amal źniščana. Jaje razabrali ŭ žniŭni 1941 hoda, napiaredadni pryjezdu ŭ Bresckuju krepaść Hitlera i Musalini.

Pa słovach architektara-restaŭratara Uładzimira Kazakova, na abjekcie treba budzie pravieści składany i darahi kompleks restaŭracyjnych rabot.

Kali Terespalskaja brama znoŭ budzie adkryta dla naviedvalnikaŭ, pakul nieviadoma.

Kamientary5

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →