Kultura2020

Zahinuła Nadzieja Aŭsijevič

6 kastryčnika ŭ vyniku trahičnaha zdareńnia zahinuła Nadzieja Aŭsijevič. Žyła jana ŭ Pinsku, a zahinuła ŭ Breście, jaje źbiła mašyna.

Siamja, rodnyja, siabry Nadziei ŭ Biełarusi i za miažoj hłyboka smutkujuć z nahody hetaj niepapraŭnaj i žachlivaj straty.

Nadzieja Aŭsijevič naradziłasia 21 studzienia 1967 hoda ŭ Pinsku ŭ siamji nastaŭnikaŭ. U 1989 skončyła Instytut zamiežnych moŭ, pracavała ŭ siaredniaj škole.

U apošnija dziesiacihodździ hałoŭnaj spravaj žyćcia Nadziei Aŭsijevič było hramadskaje kulturna-tvorčaje abjadnańnie «Kalehium» u Pinsku, adnym z zasnavalnikaŭ i staršynioj jakoha jana źjaŭlałasia. Pad kiraŭnictvam Nadziei «Kalehium» ažyćciaviŭ šmat prajektaŭ i hramadskich inicyjatyŭ pa mižnarodnym kulturnym supracoŭnictvie. Šmat duchoŭnych sił, enierhii i arhanizacyjnaj raboty ŭkładziena Nadziejaj u baraćbu z zaležnaściami i prapahandu zdarovała ładu žyćcia. Svoj bahaty dośvied Nadzieja skiroŭvała na toje, kab farmiravać u padletkaŭ i moładzi śviadomuju pazicyju niepryniaćcia narkotykaŭ.

Śvietły i adkryty čałaviek, Nadzieja lubiła litaraturu, kino, dobra viedała movu i kulturu Paleśsia. Nadzieja ŭmieła zachaplacca ludźmi, novymi miescami i krainami. Ale sercam zaŭsiody była ŭ rodnaj Biełarusi.

Jana była vialikim patryjotam, šukała ŭsiaho biełaruskaha, nie prapuściła nivodnaha numara «Našaj Nivy».

U Nadziei Aŭsijevič zastalisia maci, muž i syn.

Pamiać pra ciabie, darahaja naša Nadzia, budzie zaŭsiody žyć z nami!

Kamientary20

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Usie naviny →
Usie naviny

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ12

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Hałoŭnaje
Usie naviny →