Kultura1010

Mirski zamak nabyŭ unikalnuju kalekcyju partretaŭ kniazioŭ Radziviłaŭ

Mirski zamak nabyŭ unikalnuju kalekcyju partretaŭ kniazioŭ Radziviłaŭ, paviedamiła śpiecyjalist pa suviaziach z hramadskaściu ŭstanovy «Muziej «Zamkavy kompleks «Mir» Anait Arzumanian.

tio.by

Pavodle słoŭ śpiecyjalista, zamkavy kompleks «Mir» zaklučyŭ siensacyjnuju ŭhodu pa nabyćci kalekcyi partretaŭ kniazioŭ Radziviłaŭ.

«Ścieny Partretnaj zały Mirskaha zamka ciapier upryhožanyja aryhinalnymi partretami, jakija muziej nabyŭ u kniazia Kanstancina Hahienłoe-Šylinhśfiursta, jaki žyvie ŭ Hiermanii. Upieršyniu hetu kalekcyju biełarusy ŭbačyli ŭ mai 2014 hoda na vystaŭcy. Na praciahu 17 miesiacaŭ dyrektarat muzieja vioŭ pierahavory z ułaśnikam partretaŭ kniaziem Kanstancinam. I voś narešcie Ministerstva kultury Hiermanii dało dazvoł na pieramiaščeńnie historyka-kulturnych kaštoŭnaściej», — raskazała Anait Arzumanian.

Kalekcyja naličvaje 15 partretaŭ XIX stahodździa i try — XVIII stahodździa. Siarod 18 žyvapisnych rabot dva rostavyja partrety, na jakich adlustravanyja kniaź Michaił Kazimir Rybańka i Hanna Ludvika — jaho druhaja žonka. Toje, što partrety majuć niepasrednaje dačynieńnie da ŭładalnikaŭ Mirskaha zamka, pavyšaje kaštoŭnaść hetaj kalekcyi.

U Partretnaj zale pradstaŭlenaja tolki častka kalekcyi — 12 rabot. Astatnija zachoŭvajucca ŭ zapaśnikach muzieja. Niekatoryja partrety majuć patrebu ŭ restaŭracyi. Ciapier supracoŭniki muzieja čakajuć kansultacyj śpiecyjalistaŭ z restaŭracyjnaha centra imia Hudzinasa, jaki znachodzicca ŭ Litvie, i paśla hetaha budzie pryniata prahrama ich restaŭracyi.

Kamientary10

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Padazravany ŭ padryvie aŭtamabila z rasijskim HRUšnikam paśpieŭ vylecieć z Maskvy ŭ Turcyju2

«Rasija łže nakont ekanamičnaha rostu. Sankcyi pracujuć, ich treba ŭzmacnić» — ministry finansaŭ ES19

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

Surjozna? Alimpijcy buduć płavać u Sienie? Nasamreč, afihienny prajekt adradžeńnia raki8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →