Hramadstva4343

Pamior prafiesar Juryj Chadyka

Bliskučy fizik, jaki staŭ najlepšym znaŭcam u Biełarusi carkoŭnaha žyvapisu.

Pamior prafiesar, doktar fizyka-matematyčnych navuk Juryj Chadyka. Jamu było 78 hadoŭ. Jon byŭ adnym z pačynalnikaŭ ruchu za niezaležnaść Biełaruś, zasnavalnikaŭ Narodnaha Frontu.

«Baćki z nami bolš niama», — napisaŭ u fejsbuku jaho syn Kanstancin, jaki i paviedamiŭ sumnuju viestku. Juryj Chadyka apošnija miesiacy svajoho žyćcia pravioŭ u syna ŭ štacie Kałarada (ZŠA).

Fota z fb Kastusia Chadyki.

Juryj Chadyka naradziŭsia ŭ Minsku 23 červienia 1938 hoda.

Zrabiŭ karjeru ŭ fizicy, uznačalvaŭ siekcyju aptyčna-elektronnych srodkaŭ raźviedki ŭ kamisii Akademii navuk SSSR pa raspracoŭcy prahnozu raźvićcia ŭzbrajeńniaŭ, abaraniŭ doktarskuju «Aptyčnyja charaktarystyki pachodniaŭ balistyčnych rakiet», aŭtar kala 150 navukovych prac pa fizicy.

Juryj Viktaravič taksama braŭ udzieł u zbory materyjałaŭ (ekśpiedycyi) i napisańni «Zvodu pomnikaŭ historyi i kultury Biełarusi». U 1979 adkryŭ pry AN BSSR Muziej staražytnabiełaruskaj kultury.

Dałučyŭsia da ruchu biełaruskaha adradžeńnia. Z 1988 — namieśnik staršyni BNF (byŭ da śniežnia 2007).

U 1996 hodzie, paśla skančeńnia masavaha Čarnobylskaha šlachu, Juryj Chadyka razam z V. Siŭčykam 26 krasavika byŭ aryštavany i kinuty ŭ turmu, jaho abvinavacili ŭ arhanizacyi masavych biesparadkaŭ. U znak pratestu abviaściŭ haładoŭku. 21 maja byŭ vyzvaleny.

Siarhiej Abłamiejka niekali pisaŭ u svaim fejsbuku z nahody jubileju Juryja Chadyki: «Hety fizik — adzin z najlepšych u Biełarusi znaŭcaŭ carkoŭnaha žyvapisu: abrazoŭ i rośpisaŭ. Chadyka — aŭtar kancepcyi, pavodle jakoj u druhoj pałovie XVIII st. biełaruski carkoŭny žyvapis (unijacki) sintetyčna złučyŭ pravasłaŭnyja i katalickija tradycyi i dasiahnuŭ stadyi ŭłasnaj kanonatvorčaści. I heta datyčyć nie tolki žyvapisu, ale i ŭsiaho mastactva Unii — architektury, skulptury i h.d.».

Z 1988 h. — namieśnik staršyni Biełaruskaha Narodnaha Frontu (da 2007-ha), u 1997—2000 uvachodziŭ u naziralnuju radu Biełaruskaha chielsinkskaha kamiteta, byŭ prarektaram Narodnaha ŭniviersiteta.

«Naša Niva» dałučajecca da spačuvańniaŭ. Śvietłaja pamiać!

Kamientary43

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →