Zdareńni2525

Siastra Vasila Bykava pamierła ad nastupstvaŭ napadu na jaje

Siońnia ranicaj, 4 lipienia, na 90-m hodzie žyćcia pamierła siastra Vasila Bykava Valancina Uładzimiiraŭna.

Pra heta ŭ svaim fejsbuku paviedamiŭ Hleb Łabadzienka.

«Valancina Uładzimiraŭna Bykava pamierła siońnia a 8 ranicy ŭ viciebskaj lakarni. 7 lipienia joj musiła spoŭnicca 90 hadoŭ.»

27 maja na Valancinu Uładzimiraŭnu ŭ jaje domie, va Ušackim rajonie, byŭ ździejśnieny napad. Napadnika jana nie bačyła: pačuŭšy niejki šorhat u bakoŭcy chaty jana vyjšła pahladzieć ź lichtarykam… Napadnik nakinuŭsia zzadu, zacisnuŭ joj rot, kab nie kryčała, załamaŭ ruku, niekalki razoŭ udaryŭ. Z taho času žančyna znachodziłasia ŭ balnicy.

Kamientary25

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →