Sport11

Pamior lehienda suśvietnaha chakieja Hordzi Choŭ: jon hulaŭ u NCHŁ da 52 hadoŭ

Na 89-m hodzie žyćcia pamior Hordzi (Hordan) Choŭ — adzin z najvialikšych kanadskich chakieistaŭ, čyj rekord pa kolkaści zakinutych šajbaŭ pabiŭ tolki Uejn Hrecki, a rekord pa praciahłaści spartyŭnaj karjery ŭ ahladnaj budučyni pabić nie zmoža nichto.

Hordzi Choŭ pačaŭ hulać za prafiesijny klub NCHŁ «Detrojt Red Uinhz» u 1946 hodzie na pazicyi krajniaha pravaha forvarda.

U pieršyja ž hady Choŭ nabyŭ sabie słavu nie tolki samoha ŭdačlivaha, ale i samoha ahresiŭnaha hulca: u jaho honar nazvany «chiet-tryk Hordzi Choŭ» — dasiahnieńnie chakieista, jakomu ŭdajecca za adzin matč zabić hoł, addać halavuju pieradaču i zładzić bojku na placoŭcy.

Za čas vystupleńniaŭ Hordzi Choŭ 23 razy uvachodziŭ u skład zbornaj zorak NCHŁ, zakinuŭ 801 šajbu, čatyry razy stanaviŭsia ŭładalnikam Kubka Stenli, udzielničaŭ u słavutaj supiersieryi matčaŭ zbornaja Kanada — zbornaja SSSR, u 1972 hodzie jaho imia było ŭviekaviečana ŭ Zale chakiejnaj słavy.

Hordzi Choŭ — adziny chakieist, jaki vystupaŭ u NCHŁ, kali jamu było bolš za 50 hadoŭ. Praŭda, ŭ 1971 hodzie z-za artrytu jon kinuŭ chakiej, ale dva hady praz va ŭzroście 45 hadoŭ viarnuŭsia na lod i staŭ vystupać za kłub «Chjustan Aerazol» u novastvoranaj Suśvietnaj chakiejnaj asacyjacyi. Razam z Hordzi na placoŭku vychodzili dvoje jaho synoŭ - Marci i Mark.

U 1979 hodzie Suśvietnaja chakiejnaja asacyjacyja spyniła isnavańnie i Chou znoŭ apynuŭsia ŭ NCHŁ. Jon syšoŭ ź vialikaha chakieja, tolki kali jamu spoŭniłasia 52 hady.

Jašče adzin rekord Choŭ ustanaviŭ u 1997 hodzie, kali va ŭzroście 69 hadoŭ vyjšaŭ na pole ŭ składzie kłuba Internacyjanalnaj chakiejnaj lihi «Detrojt Vajpierz».

Numar 9, pad jakim hulaŭ Hordzi Choŭ, nazaŭždy zareziervavany za im u troch kanadskich kłubach. Za im taksama naviečna zastaŭsia epitet — Mister Chakiej.

«Mister Chakiej pakinuŭ nas mirna, pryhoža i biez skarhaŭ», - paviedamiŭ Asašyejted pres Marej Choŭ — adzin z čatyroch synoŭ lehiendarnaha chakieista.

Kamientary1

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →