Arhanizatary Siomaha fiestyvalu biełaruskamoŭnaj rekłamy i kamunikacyi «aDNaK!» – prychilniki razbureńnia stereatypaŭ. I kali biełarusy zazvyčaj adkładajuć usio na apošni momant, my zaklikajem rabić pa-inšamu. 10 červienia, kali zakančvajecca pryjom rabot na Fiestyval «aDNaK!», užo chutka. Tamu śpiašajemsia, zachodzim na adnak.by i zahadzia padajem svaje pracy, kab stać udzielnikam jaskravaj padziei leta.

Jak i ŭ minułyja hady, udzieł u Fiestyvali biaspłatny. Na sajcie Fiestyvalu pradstaŭleny poŭny śpis konkursaŭ i naminacyj. Abirajcie, pad jakuju ź ich padychodziać vašyja kreatyŭnyja raboty i prajekty. Da ŭdziełu ŭ bolšaści fiestyvalnych naminacyj zaprašajucca aŭtary realizavanych biełaruskamoŭnych rekłamnych i kamunikacyjnych prajektaŭ. Adnak i dla kreatyŭnych i nieardynarnych prajektaŭ, jakija nie byli pryniatyja klijentam abo byli stvoranyja dla niaisnaha brenda, jość u našym Fiestyvali miesca – śpiecyjalny konkurs nierealizavanych prajektaŭ. Uziać udzieł mohuć nie tolki tyja, chto zajmajecca biźnies-rekłamaj, ale i aŭtary kulturnickich prajektaŭ.

Bolš za toje, trapić u prafiesijnuju, admietnuju, jaskravuju prastoru moža nie tolki admysłoviec. Dla naziralnych i nieabyjakavych isnuje asobnaja Antypremija «Kaša suvoraŭskaja». Kab zajavicca na jaje, dastatkova prosta dasłać fota z prykładami nieprafiesijnaj rekłamy, jakaja parušaje, skažaje ci ihnaruje fakty biełaruskaj kultury i historyi. A pabačyli prosta absurdnuju rekłamu – dla jaje taksama miesca ŭ «Kašy».

Praces pryjomu rabot arhanizatary zrabili maksimalna prostym i dastupnym. Usio, što nieabchodna zrabić, – zarehistravacca na sajcie, abrać nieabchodnuju naminacyju i padnaminacyju i zapampavać rabotu. U bolšaści naminacyj prapanujecca niekalki varyjantaŭ padačy rabot. Kab lahčej i chutčej aformić rabotu, u niekatorych varyjantach udzielnikam prapanujucca hatovyja ŭzory, pa jakich treba ich afarmlać.

Hałoŭnaj admietnaściu i cikavostkaj sioletniaha «aDNaK!» stanie Fiestyvalny dzień, jaki projdzie 30 červienia ŭ absalutna novym dla mierapryjemstva miescy – pieršym u Biełarusi kreatyŭnym chabie «Korpus 8». Nasyčanaja adukacyjnaja prahrama z udziełam jak biełaruskich i zamiežnych rekłamistaŭ, tak i cikavych asobaŭ ź inšych śfieraŭ nie pakinie nikoha abyjakavym. Fiestyval abiacaje stać jaskravaj padziejaj hetaha leta.

 

U adroźnieńni ad padobnych mierapryjemstvaŭ i ŭ Biełarusi, i za miažoj, Fiestyval «aDNaK!» źviartaje svaju ŭvahu na raźvićcio mienavita biełaruskamoŭnych i biełaruskaaryjentavanych kamunikacyjnych prajektaŭ, bolšaść ź jakich majuć sacyjalny i hramadski napramak. I kab davać mahčymaść zajavić pra siabie nie tolki prafiesijanałam, ale i pačatkoŭcam, štohod udzieł va ŭsich mierapryjemstvach fiestyvalu biaspłatny. Treci hod zapar hienieralnym partniorm Fiestyvalu «aDNaK!» vystupaje kampanija kampanija velcom. Aficyjnymi partniorami stali kraŭdfandynhavaja placoŭka Ulej.by, «AIDA Pioneer Branding & Creative Company», Interactive brand studio HA, Universal Press®, «Piŭzavod Alivaryja» (častka Carlsberg Group), kampanija «Bulbaš'», kampanija «Anieha». I jak partniory jany (pasłuhami, pradukcyjaj, infarmacyjnaj i arhanizacyjnaj padtrymkaj) aktyŭna dapamahajuć Fiestyvalu.

Adnak Fiestyval dastatkova bujnoje mierapryjemstva, da ŭsiaho, udzieł u im dla tych, chto padaje pracy i ŭdzielničaje ŭ adukacyjnaj prahramie, biaspłatny, i partniorskaj dapamohi niedastatkova! Tamu arhanizatary prapanavali ŭsim nieabyjakavym, chto choča, kab našyja harady i miastečki, brendy kampanij i nazvy kaviarniaŭ, televizijnyja roliki i infarmacyja na radyjo stanavilisia radniej i pryvabniej, padtrymać Fiestyval «aDNaK!». Dla hetaha nieabchodna zajści na placoŭku Ulej.by i zrabić svoj uniosak u hetuju važnuju spravu, kab kamunikacyjnaja prastora «aDNaK!» i nadalej aktyŭna spryjała palapšeńniu kulturnaj atmaśfiery.

 

Pra Fiestyval

Fiestyval aDNaK!, paŭstaŭšy ŭ 2009 hodzie, paśladoŭna źviartajecca da padmurku našaj admietnaści – kulturnaj i histaryčnaj spadčyny, pierakanaŭšysia, što sapraŭdnyja šedeŭry možna stvarać tolki na hruncie tysiačahadovych kaštoŭnaściaŭ, zakładzienych u našych hienach.

Kancepcyja sioletniaha Fiestyvalu: aDNaK – hien biełaruskaha kreatyvu.

Słohan Fiestyvalu: aDNaK – Kod tvajoj kreatyŭnaści.

Za siem hadoŭ Fiestyval aDNaK! staŭ u Biełarusi padziejaj i raźvivajecca ŭ adpaviednaści z suśvietnym trendam – Glocal (spałučeńnie hłabalnaha i łakalnaha), matyvujučy biźnies i rekłamistaŭ pracavać u suśvietnym rečyščy, adnak šukać u łakalnym cikavyja idei i rašeńni, jakija robiacca zapatrabavanymi i efiektyŭnymi na hłabalnym uzroŭni.

Usie padrabiaznaści pra Fiestyval, naminacyi, umovy padačy rabot i ŭdziełu ŭ adukacyjnaj prahramie možna atrymać na sajcie adnak.by, pa telefonie +375 29 371-01-21 (Siarhiej Skarachod) albo praz e-mail: [email protected].

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0