Hramadstva11

Łukašenka ŭnios źmieny va ŭkazy, jakija datyčacca alternatyŭnaj słužby

Alaksandr Łukašenka ŭkazam № 157 ad 27 krasavika ŭnios dapaŭnieńni i źmianieńni ŭ niekatoryja ŭkazy ŭ metach pryviadzieńnia ich u adpaviednaść z zakonam «Ab alternatyŭnaj słužbie».

U pryvatnaści, pavodle źviestak pres-słužby prezidenta, dapaŭniajecca pałažeńnie ab strachavoj dziejnaści ŭ Respublicy Biełaruś, zaćvierdžanaje ŭkazam ad 25 žniŭnia 2006 hoda № 530. Hramadzianie, jakija prachodziać alternatyŭnuju słužbu, u vypadku naniasieńnia škody žyćciu i (abo) zdaroŭju zmohuć atrymlivać strachavyja vypłaty ŭ ramkach abaviazkovaha dziaržaŭnaha strachavańnia za košt srodkaŭ respublikanskaha biudžetu.

Pry adsutnaści miedycynskich supraćpakazańniaŭ jany zmohuć taksama azdaraŭlacca z vykarystańniem srodkaŭ respublikanskaha biudžetu. Zvolnienyja z alternatyŭnaj słužby pa chvarobie ŭ suviazi z pryznańniem vajenna-miedycynskimi kamisijami nieprydatnymi da jaje z vyklučeńniem z voinskaha ŭliku atrymlivajuć prava na pieršačarhovaje biaspłatnaje sanatorna-kurortnaje lačeńnie (pry najaŭnaści miedycynskich pakazańniaŭ i adsutnaści miedycynskich supraćpakazańniaŭ).

Dapaŭnieńni ŭnosiacca va ŭkaz ad 1 žniŭnia 2011 hoda № 336 «Ab niekatorych harantyjach hramadzianam, jakija prachodziać terminovuju vajennuju słužbu». Tym, chto prachodzić alternatyŭnuju słužbu, na hety pieryjad budzie davacca adterminoŭka viartańnia (pahašeńnia) kredytu, u tym liku lhotnaha, na budaŭnictva (rekanstrukcyju) abo nabyćcio žylla i vypłaty pracentaŭ za karystańnie hetym kredytam.

Va ŭkazie ad 19 studzienia 2012 hoda № 41 «Ab dziaržaŭnaj adrasnaj sacyjalnaj dapamozie» zamacoŭvajucca ahulnyja ŭmovy jaje pradastaŭleńnia dla hramadzian, jakija prachodziać alternatyŭnuju słužbu i terminovuju vajennuju słužbu.

Asnoŭnyja pałažeńni ŭkaza № 157 nabuduć moc 1 lipienia.

Kamientary1

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii59

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

Za 40 km ad Minska jość unikalny biaspłatny hidrapark z vadaspadami, lesam, plažami i navat «džakuzi»2

U Biełaruś znoŭ zalacieŭ šachied. Hetym razam jon dabraŭsia da Viciebska12

U Kobrynie bolš nie budzie vulicy Kalinoŭskaha12

Samit NATA pakazaŭ adsutnaść mocnaha lidara nakštałt Čerčyla — Bild3

Kaho siońnia možna nazvać sapraŭdnym patryjotam Biełarusi? Hutarka ź fiłosafam Barkoŭskim13

Hramadzianina Indyi, jak miarkujecca, uziali ŭ zakładniki ŭ Biełarusi9

Biełaruskim błohieram zakručvajuć hajki — źmianili praviły publikacyi rekłamy ŭ sacsietkach. Padrabiaznaści1

Prezident Čechii prapanavaŭ sposab pačać pieramovy pamiž Ukrainaj i Rasijaj6

U Rastoŭskaj vobłaści z-za ataki dronaŭ haryć naftabaza

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii59

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →