Śviet44

Viera Saŭčanka: Nadzieja zapaŭniaje dakumienty dla ekstradycyi

Načalnik SIZA ŭ rasijskim Novačarkasku, u jakim utrymlivajuć asudžanuju ŭkrainskuju lotčycu i nardepa Nadzieju Saŭčanka, vydaŭ joj pakiet dakumientaŭ dla ekstradycyi va Ukrainu, paviedamiła jaje siastra Viera Saŭčanka.

Pra heta siastra lotčycy raspaviała TSN paśla spatkańnia ź joj.

«Jana ciapier zapaŭniaje dakumienty: zajavu, bijahrafičnyja dadzienyja i inšyja. Jak skazaŭ načalnik turmy Kałhanaŭ, jany nieabchodnyja dla ekstradycyi. Joj skazali, što hetyja dakumienty pavodle pracedury nieabchodna zapoŭnić dla ekstradycyi. Budziem spadziavacca, što heta tak», — kaža Viera.

Pavodle jaje słoŭ, Nadzieja, choć i zapaŭniaje papiery, usio ž aścierahajecca, što hetyja dakumienty mohuć być vykarystanyja dla etapavańnia, pakolki ŭ pačatku pracesu jaje ŭžo padmanvali z zapaŭnieńniem dakumientaŭ.

Stan zdaroŭja Saŭčanka, jak raspaviała jaje siastra, narmalny, a nastroj dobry, jana ŭžo moža ŭžyvać narmalnuju ježu.

Pry hetym u jaje nazirajecca prablema z nahami — jany aciakajuć z-za parušeńnia funkcyjanavańnia nyrak.

Kamientary4

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →