Ułada22

Łukašenka ŭvioŭ biaźvizavy režym dla paddanych AAE

Alaksandr Łukašenka 27 krasavika padpisaŭ ukaz № 156, jaki ŭstanaŭlivaje biaźvizavy paradak ujezdu i vyjezdu dla paddanych Abjadnanych Arabskich Emirataŭ, jakija majuć sapraŭdnyja pašparty ci inšyja dakumienty, jakija ich zamianiajuć, pryznačanyja dla vyjezdu za miažu i vydadzienyja adpaviednymi dziaržaŭnymi orhanami AAE.

«Biaźvizavy paradak ustanoŭleny dla tranzitnaha prajezdu (tranzitu) praz terytoryju Biełarusi, a taksama dla časovaha znachodžańnia ŭ krainie na termin nie bolš za 30 sutak z dnia ŭjezdu pry prachodžanni praź mižnarodnyja punkty propusku, adkrytyja dla mižnarodnych znosin», — adznačajecca ŭ paviedamleńni pres-słužby prezidenta.

Paddanyja AAE, jakija majuć sapraŭdnyja pašparty ci inšyja dakumienty, jakija zamianiajuć ich, pryznačanyja dla vyjezdu za miažu, u dobraachvotnym paradku rehistrujucca ŭ orhanach rehistracyi pa miescy faktyčnaha časovaha znachodžańnia, kali jany znachodziacca ŭ krainie nie bolš za 30 sutak z dnia ŭjezdu.

Padaŭžeńnie časovaha znachodžańnia ŭ Biełarusi paddanych AAE zvyš hetaha terminu i ich rehistracyja ažyćciaŭlajucca ŭ paradku, ustanoŭlenym zakanadaŭstvam.

Biełaruskim hramadzianam dla naviedvańnia AAE viza patrebnaja.

Kamientary2

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask20

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →