Ułada1515

Vice-śpikieru VR Ukrainy Irynie Hieraščanka zabaranili ŭjezd u Biełaruś pa ŭkazcy Rasii

Praŭda, potym dazvolili, ale tolki na miesiac.

Udzielnicy minskich pieramovaŭ, pieršamu vice-śpikieru Viarchoŭnaj rady i upaŭnavažanaj prezidenta pa mirnym urehulavańni situacyi na Danbasie Irynie Hieraščanka byŭ zabaronieny ŭjezd u Biełaruś. Pra heta paviedamiŭ na bryfinhu ŭ Kijevie 27 krasavika namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta Ukrainy Kanstancin Jelisiejeŭ.

«Učora my daviedalisia, što biełaruskija ŭłady pryniali rašeńnie ab zabaronie ŭjezdu Hieraščanki na terytoryju Biełarusi z tych mierkavańniaŭ, što adpaviednaja zabarona była ŭviedzienaja z boku RF», — cytuje Jelisiejeva UNIAN.

U toj ža čas, pavodle jaho słoŭ, pa daručeńni prezidenta Piatra Parašenki byli pryniatyja aktyŭnyja dypłamatyčnyja kroki i atrymałasia damahčysia dazvołu na časovy ŭjezd Hieraščanka ŭ Biełaruś.

Sama Hieraščanka na staroncy ŭ «Fejsbuku» paviedamlaje, što lacieła ŭ Minsk z Brusiela 26 krasavika, kab uziać udzieł u zapłanavanym na sieradu pasiadžeńni padhrupy pa humanitarnych pytańniach trochbakovaj kantaktnaj hrupy pa ŭrehulavańni situacyi na paŭdniovym uschodzie Ukrainy, i dabrałasia da biełaruskaj stalicy «z pryhodami».

Vice-śpikier VR apublikavała ŭ sacsietcy adkaz departamienta pa hramadzianstvie i mihracyi MUS Biełarusi ad 22 krasavika na zapyt konsuła pasolstva Ukrainy, u jakim skazana, što Hieraščanka «ŭklučanaja ŭ śpis asobaŭ, ujezd jakich u Respubliku Biełaruś zabaronieny abo niepažadany pa inicyjatyvie kampietentnych orhanaŭ Rasijskaj Fiederacyi».

Taksama ŭpaŭnavažanaja ŭkrainskaha prezidenta apublikavała paŭtorny list z MUS u konsulstva Ukrainy, datavany 26 krasavika. U im skazana, što Hieraščanka dazvoleny ŭjezd i znachodžańnie na terytoryi Biełarusi «z 0 hadzin 26 krasavika da 23 hadzin 59 chvilin 25 maja».

«Biełaruski bok abaviazaŭsia zabiaśpiečyć placoŭku dla mirnych pieramovaŭ, ale nie vytrymaŭ nacisku RF, jakaja takim sposabam sprabuje ŭpłyvać na farmat minskich hrup i vycisnuć tych, chto vyrazna staić na pazicyi abarony nacyjanalnych intaresaŭ Ukrainy. Pry hetym samazvancy, pradstaŭniki terarystyčnych arhanizacyj «ŁNR-DNR», tak zvanyja «śpikiery-ministry» — žadanyja hości jak u Maskvie, tak i ŭ Minsku, kudy ŭjazdžajuć pa ŭkrainskich pašpartach», — prakamientavała situacyju Hieraščanka.

Na jaje dumku, zabarona na ŭjezd u Biełaruś źjaŭlajecca parušeńniem punktaŭ minskich pahadnieńniaŭ, jakija harantujuć biaśpieku ŭdzielnikam pieramoŭ.

Hieraščanka pry hetym adznačyła, što pra ŭniasieńnie jaje ŭ śpis nieŭjaznych u Rasiju i Biełaruś daviedałasia niekalki tydniaŭ tamu, kali ŭkrainskuju delehacyju, pavodle jaje słoŭ, niekalki razoŭ doŭha praviarali na miažy. «Usie hetyja sproby prynizić mianie dopuskami-niadopuskami — taksama hibrydnaja vajna, sproby ŭpłyvać na pieramoŭny praces i sarvać jaho. Heta sproba adciahnuć uvahu ad hałoŭnaha — vyzvaleńnia załožnikaŭ», — ličyć jana.

U adkaz na prośbu prakamientavać situacyju pres-sakratar MZS Biełarusi Dźmitryj Mirončyk zajaviŭ: «Spadarynia Hieraščanka, jak i raniej, moža bieśpieraškodna naviedvać Respubliku Biełaruś dla ŭdziełu ŭ kantaktnaj hrupie pa ŭkrainskim urehulavańni». Mirončyk zaznačyŭ, što «mienavita biełaruski bok robić usio nieabchodnaje dla zabieśpiačeńnia kamfortnych umoŭ pa ŭrehulavańni situacyi na ŭschodzie Ukrainy».

25 krasavika stała viadoma pra zabaronu na ŭjezd u Biełaruś pa inicyjatyvie Rasii deputata Viarchoŭnaj rady Ihara Huzia. Taksama ŭ hety dzień na biełaruskaj miažy šeść hadzin pratrymali člena Jeŭraparłamienta ad Hiermanii Rebieku Charms. Abodva palityki nakiroŭvalisia ŭ Minsk dla ŭdziełu ŭ mierapryjemstvach, źviazanych z hadavinaj čarnobylskaj trahiedyi. U suviazi z hetym pradstaŭniki biełaruskaj apazicyi 27 krasavika pryniali zajavu z patrabavańniem da ŭładaŭ admianić «śpisy palityčnych nieŭjaznych».

Jašče raniej, u sakaviku, u Biełaruś nie ŭpuścili ŭkrainskaha muzykanta, salista hrupy «Fiolet» Siarhieja Martyniuka. Admova va ŭjeździe była źviazanaja z tym, što muzyka znachodzicca ŭ śpisach nieŭjaznych u Rasiju.

Kamientary15

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach10

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Usie naviny →
Usie naviny

Palicyja zatrymała ŭ Varšavie biełarusa, jaki pryjšoŭ u ministerstva ź niebiaśpiečnymi pradmietami3

«Pakul uzajemnaści nie bačym». Łukašenka narakaje, što nie moža damovicca z Polščaj i Litvoju29

Navukoŭcy znajšli na Miesiacy piačoru. Jany spadziajucca, što ŭ joj kali-niebudź pasielacca astranaŭty1

Na Alimpijadu ad Biełarusi jedzie minimalnaja ŭ historyi kolkaść udzielnikaŭ — 16 čałaviek6

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna15

Łukašenka zajaviŭ, što Ukraina zdymała z frontu samyja bajazdolnyja častki i adpraŭlała ich na miažu Biełarusi5

Jeŭrasajuz spyniaje zakupki mebli ź Biełarusi6

Na «Słavianskim bazary» pa danosie zatrymali dziaŭčynu z tatuiroŭkaj «ch*j vajnie»14

Ksiondz Andžej Juchnievič: Mianie mohuć za heta sudzić, ale ja chaču publična vykazać salidarnaść z bratami-ŭkraincami5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach10

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Hałoŭnaje
Usie naviny →