Hramadstva33

Departamient pa likvidacyi nastupstvaŭ katastrofy na ČAES praviaraje infarmacyju pra čarnobylskaje małako

Departamient pa likvidacyi nastupstvaŭ katastrofy na Čarnobylskaj AES MNS Biełarusi inicyjavaŭ razbor paśla publikacyi materyjału ahienctva Asašyejted Pres ab šmatrazovym pieravyšeńni normaŭ radyjenuklidaŭ u małace ź fiermy, raźmieščanaj niedaloka ad čarnobylskaj zony. Pra heta paviedamiŭ pieršy namieśnik načalnika departamienta Anatol Zahorski.

Nahadajem, materyjał Asašyejted Pres byŭ apublikavany 25 krasavika. U im paviedamlałasia, što małako ź fiermy ŭ Chojnickim rajonie (Homielskaja vobłaść), jakoje pastupaje na homielskaje pradpryjemstva «Miłkavita», było pravieranaje na radyjenuklidy ŭ Minskim centry hihijeny i epidemijałohii, i ŭ im vyjaŭlenaje ŭtrymańnie stroncyju-90, jakoje ŭ dziesiać razoŭ pieravyšaje normu.

U Minskim centry hihijeny i epidemijałohii hetyja źviestki abvierhli. Tam zajavili, što pa ŭtrymańni ceziju-137 małako adpaviadała normie, a vymiareńnie na stroncyj-90 nie pravodziłasia z pryčyny nadastatkovaści dastaŭlenaha abjomu małaka. Niedakładnaj nazvali publikacyju i ŭ kampanii «Miłkavita».

Miž tym aŭtar artykuła Juraś Karmanaŭ śćviardžaje, što ŭ jaho jość zaklučeńnie Minskaha centra hihijeny i epidemijałohii. Uviečary 26 krasavika zdymak adpaviednaha pratakoła vymiareńniaŭ źjaviŭsia ŭ ŚMI.

Departamient pa likvidacyi nastupstvaŭ katastrofy na ČAES zapytaŭ źviestki ab fiermie ŭ Homielskim abłvykankamie, a taksama źviarnuŭsia pa tłumačeńni na pradpryjemstva «Miłkavita» i ŭ łabaratoryju, dzie daśledavałasia małako.

Adkaz, pavodle słoŭ Anatola Zahorskaha, pryjšoŭ tolki z «Miłkavity». Kampanija paviedamiła pra toje, što ŭ ich arhanizavany žorstki kantrol utrymańnia radyjenuklidaŭ u małace i małočnych praduktach i pieravyšeńnia ŭtrymańnia radyjenuklidaŭ u pradukcyi niama.

Zahorski, u svaju čarhu, śćviardžaje, što na pradpryjemstvach Biełarusi ažyćciaŭlajecca ŭvachodny i vychodny kantrol małočnaj pradukcyi, kampanii majuć mahčymaść rabić analizy na radyjenuklidy. «Kožnaja partyja pradukcyi, jakaja pastupaje na pradpryjemstva, pavinna praviaracca na radyjenuklidy — i ceziju-137, i stroncyju-90. Na amierycyj pradukty masava nie praviarajucca, bo sielskahaspadarčaja pradukcyja na terytoryjach, dzie jon raspaŭsiudžany, nie vyrablajecca», — rastłumačyŭ namieśnik načalnika departamienta. Jon padkreśliŭ, što vypusk pradukcyi ź pieravyšeńniem radyjenuklidaŭ pryvodzić da adkaznaści až da kryminalnaj.

Kažučy pra daśledavańnie małaka ŭ Minskim centry hihijeny i epidemijałohii, Zahorski zaznačyŭ, što departamient nie moža sudzić, jak jano pravodziłasia. Pry hetym jon paćvierdziŭ słovy pradstaŭnika centra ab tym, što pry praviercy na stroncyj-90 pradukt pavinien być spaleny, bo pa mietodycy daśledavańnie pavinna rabicca ŭ suchim astatku. Dla takoha daśledavańnia nieabchodna jak minimum try litry małaka, u toj čas jak žurnalist padaŭ na analiz 1.100 h małaka.

Zahorski taksama zaznačyŭ, što ŭ vypadku vyjaŭleńnia značnaha pieravyšeńnia norm utrymańnia radyjenuklidaŭ łabaratoryja abaviazanaja paviedamlać pra heta svajmu kiraŭnictvu, a toje, u svaju čarhu, — vyšejšaj instancyi i tak pa viertykali až da Ministerstva achovy zdaroŭja, dadaŭ Zahorski.

Namieśnik hałoŭnaha ŭrača Minskaha centra hihijeny, epidemijałohii i hramadskaha zdaroŭja Ina Kandreskuł, u svaju čarhu, zajaviła BiełaPAN, što małako, pryviezienaje ź fiermy ŭ Chojnickim rajonie, daśledavałasia tolki na ŭtrymańnie ceziju-137 — analiz na stroncyj-90 nie pravodziŭsia z pryčyny niedastatkovaj kolkaści praduktu. «Kab vyznačyć utrymańnie stroncyju-90, nieabchodna spalić małako, na praviadzieńnie analizu nieabchodna siem dzion», — patłumačyła jana.

Kandreskuł śćviardžaje, što zdymak, jaki apublikavany ŭ ŚMI jak zaklučeńnie Minskaha centra hihijeny i epidemijałohii, nie źjaŭlajecca pratakołam vymiareńniaŭ, bo «na im adlustravany nie vynik, a praces identyfikacyi radyjeaktyŭnych elemientaŭ». «Heta techničnaja papiera, jakaja nie maje jurydyčnaj siły, svajho rodu łakmusavaja papierka, jakaja pakazvaje najaŭnaść, ale nie kolkaść», — padkreśliła namieśnik hałoŭnaha ŭrača.

U jakaści prykładu jana pryviała apublikavany na sajcie centra ŭzor daśledavańnia małaka na ŭtrymańnie stroncyju-90, jaki praviaraŭsia ŭ lutym hetaha hoda dla jurydyčnaj asoby (http://minsksanepid.by/taxonomy/term/3). Pry hetym Ina Kandreskuł dadała, što pryvatnym asobam pratakoły daśledavańniaŭ centr nie vydaje.

Kamientary3

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł2

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Ajcišnika z A1 buduć sudzić za danaty. Jamu pahražaje da 10 hadoŭ kałonii

Jeŭropa pavinna być hatovaja da dziesiaci hadoŭ vajny va Ukrainie — hienieralny sakratar NATA2

Prybytak KamAZa abvaliŭsia ŭ 20 razoŭ

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku9

Čarhovaja hańba biełaruskaha futboła. «Isłač» vylecieła ź jeŭrakubkaŭ, prajhraŭšy kamandzie z San-Maryna8

Ryžankoŭ: Dla Litvy hałoŭnaje — zabić lubyja zarodki lićvinizmu10

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia z Emanuelem Makronam12

Eks-premjer Siarhiej Rumas źjaviŭsia na pachavańni Vierhiejenki FOTAFAKT6

Ryžankoŭ: U mianie i babula, i mama byli čystymi polkami52

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł2

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →