Śviet1717

U Rasii prapanujuć uvieści takija ž normy na pasyłki, jak u Biełarusi — 22 jeŭra

Rasijskija čynoŭniki viarnulisia da idei źnižeńnia paroha biaspošlinnaha ŭvozu tavaraŭ z zamiežnych internet-mahazinaŭ. Ciapier heta 1000 jeŭra ŭ miesiac, a moža stać 22 jeŭra za pasyłku, pišuć «Viedomosti».

Fiederalnaja mytnaja słužba (FMS) nakiravała ŭ Minfin prapanovy źnizić normy biaspošlinnaha ŭvozu tavaraŭ, zakazanych u zamiežnych internet-mahazinach, paviedamiŭ kiraŭnik słužby Andrej Bieljaninaŭ. Isnujučyja normy ŭvozu jon nazvaŭ «zvyšlibieralnymi», jakija «treba panižać». U jakaści prykładu była pryviedziena Biełaruś, što ŭstanaviła padobny da jeŭrapiejskaha paroh biaspošlinnaha ŭvozu — 22 jeŭra za pasyłku.

U Rasii ciapier nie abkładajucca pošlinami pasyłki sumarnym koštam da 1000 jeŭra i vahoj da 21 kh za adzin kalandarny miesiac. Pry pieravyšeńni limitu pošlina składaje 30 pracentaŭ, ale nie mienš jak 4 jeŭra za 1 kh (spahaniajecca z sumy, što pierasiahaje paroh).

U 2015 hodzie Jeŭrazijskaja ekanamičnaja kamisija (JEEK) razhladała niekalki prapanoŭ pa źnižeńni biaspošlinnaha paroha koštu (naprykład, da 150 jeŭra) i vahi (da 10 kh) pasyłak. Jašče adzin varyjant: z pasyłak koštam 22-150 jeŭra spahaniać abaviazkovy zbor 10-15 jeŭra, uvieści fiksavany płaciež u zaležnaści ad koštu pakupki. Tady suprać zboraŭ vystupiŭ Kazachstan, dzie, jak i ŭ Rasii, dziejničaje paroh 1000 jeŭra.

U kanca 2015 hoda namieśnik kiraŭnika FMS Taćciana Halandziejeva zajaviła, što kali pierahavory z Kazachstanam zojduć u tupik, to Rasija zmoža vyrašyć prablemu i sama. Jana vykazała ideju abkłaści internet-zakazy z-za miažy zboram u pamiery 10-15 jeŭra pry košcie pasyłki 22-150 jeŭra.

Prezident Asacyjacyi kampanij internet-handlu Alaksiej Fiodaraŭ (adzin ź inicyjataraŭ dyskusii ab pošlinach) adznačyŭ, što prapanovy FMS nie źmianilisia. «Normy biaspošlinnaha ŭvozu daŭno nieabchodna źnižać, zamiežnyja internet-mahaziny pavinny stać rasijskimi padatkovymi ahientami», — skazaŭ jon.

Kamientary17

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →