Afiša

Cykł kinapakazaŭ «Ukrainskaja kalekcyja» z Maksimam Žbankovym», sieans 3

Prahlad i abmierkavańnie stužki «Biełaja ptuška z čornaj mietkaj» (1971, rež. Jury Iljenka, 99 chv.) 29 krasavika. Kniharnia Łohvinaŭ. Pačatak a 19. Uvachod - volny.

Epičnaja mieładrama ad apieratara «Cieniaŭ zabytych prodkaŭ». Žyćcio na skraźniaku epochaŭ. Čatyry braty z rumynska-ŭkrainskaha pamiežža kročać — časam razam, čaściej paasobku — praź dźvie vajny i try ŭłady, aryšty, dźvie partyzanki - savieckuju dy antysavieckuju, padmanlivaje kachańnie, niamiecki paradak dy kamunistyčnaje ščaście.

Raźvitalnaje recha «adlihi» 1960-ch, zabaronienaje da prakatu miascovymi ideołahami adrazu paśla zakančeńnia pracy. Uznaharoda mižnarodnaha Maskoŭskaha kinafesta (1971).

Kamientary

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →