Hramadstva99

Pamior biełaruski palitviazień časoŭ SSSR Siarhiej Chanžankoŭ

Pra śmierć byłoha palitviaźnia i hramadckaha aktyvista Siarhieja Chanžankova paviedamiła jaho žonka Alena Skamjanava.

«Jon pamior u svajoj chacie ŭ Minsku paśla ciažkaj chvaroby a 10 hadzinie ranicy. Kali pachavańnie, pakul nieviadoma», — skazała ŭdava.

Siarhiej Chanžankoŭ naradziŭsia 13 sakavika 1942 hoda ŭ pasiołku Uść-Uciny Mahadanskaj vobłaści ŭ siamji byłych palitźniavolenych (baćka byŭ asudžany ŭ 1935-m, dzied pa matčynaj linii — u 1929-m). U 1955-m siamji dazvolili viarnucca ŭ Miensk.

Z 1959-ha Siarhiej Chanžankoŭ — student hidratechničnaha fakulteta Biełaruskaha palitechničnaha instytutu.

27 maja 1963 hoda jaho i jahonych siabroŭ aryštavali savieckija śpiecorhany. 7 kastryčnika taho ž hoda zasudžany za «sprobu zrabić dyviersiju» i «antysavieckuju ahitacyju i prapahandu» da 10 hadoŭ łahieraŭ.

Ź siabrami Chanžankoŭ chacieŭ uzarvać minskuju viežu-hłušyłku, ale byŭ vykryty ŭładami.

Paśla vyzvaleńnia z łahieraŭ u 1973-m viarnuŭsia ŭ Minsk. Pracavaŭ inžynieram u Biełaruskim dziaržaŭnym instytucie prajektavańnia aŭtadaroh, na zavodzie imia Kirava. Z 2002-ha na piensii. Udzielnik I-ha źjezda palitźniavolenych (žnivień 1990-ha, Sankt-Pieciarburh).

Nie reabilitavany i reabilitacyi nikoli nie damahaŭsia.

Kamientary9

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →