Hramadstva1515

Pamior Leŭ Bialevič — siabra padpolnaha Sajuza biełaruskich patryjotaŭ, viazień HUŁAHa

U Pieciarburhu pamior Leŭ Bialevič, kolišni siabar hłybockaj supołki Sajuza biełaruskich patryjotaŭ — arhanizacyi moładzi, jakaja mieła na mecie pašyreńnie biełaruskaj kultury i idei niezaležnaści Biełarusi.

Za ŭdzieł u niezaležnickim ruchu Leŭ Bialevič pravioŭ kala dziesiaci hod u HUŁAHu, ale da sivoj staraści zastaŭsia patryjotam Biełarusi.

Bialevič adyjšoŭ u lepšy śviet jašče ŭ śniežni. Pra jaho śmierć my daviedalisia tolki ciapier ad Antona Fursa, jahonaha paplečnika pa SBP.

«Kali ŭ pavajenny čas nas było vielmi mała, to ciapier tysiačy junakoŭ i dziaŭčat śmieła iduć pad bieł-čyrvona-biełym ściaham, baroniačy volu i niezaležnaść našaj krainy. Ja vieru, pieramoha budzie na ich baku», — kazaŭ Bialevič u intervju Radyjo Svaboda ŭ 2006 hodzie.

Ciapier zastałosia ŭ žyvych piaciora siabraŭ Sajuza biełaruskich patryjotaŭ.

Kamientary15

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →