U Minsku raspačała svaju pracu dastaŭka ekałahičnaj ježy pad nazvaj «Ščaście jeści».

Słužba dastaŭki znachodzicca pa adrasie Arłoŭskaja, 40a, na miescy byłoha restarana «BierStrasse». Niahledziačy na toje, što dastaŭka pracuje ŭžo ciapier, u samim pamiaškańni praciahvajecca rekanstrukcyja.

U mieniu — tolki zdarovaja i ekałahičnaja ježa. Treba adznačyć, što kampanija zajmajecca raspracoŭkaj zdarovaha racyjonu. Ježa nie ŭtrymlivaje nijakich dadatkaŭ, farbavalnikaŭ i dastaŭlajecca ŭ ekałahičnych skryniach.

Pryncyp dastaŭki vielmi prosty: vy telefanujecie, składajecca ankieta z vašymi pažadańniami i pakazčykami zdaroŭja, i vuala: vaš racyjon charčavańnia hatovy.

Kali ŭ vas jość sumnievy ŭ vybary racyjonu, to dyjetołah składzie indyvidualny pryjom ježy dla vas, jaki ŭvachodzić u košt dastaŭki.

Taksama vy možacie prynieści rekamiendacyi ad vašaha dyjetołaha, jakija buduć uličanyja ŭ dastaŭcy. Zasnavalniki słužby dastaŭki śćviardžajuć, što pierad adkryćciom jany abjeździli šmat zamiežnych krain, kab nabracca dośviedu.

Na vybar pradstaŭlenyja 9 racyjonaŭ, jakija ŭjaŭlajuć ź siabie piacirazovaje charčavanie: 3 asnoŭnyja pryjomy stravaŭ i 2 pierakusy.

1. Indyvidualnaje mieniu

Mieniu składajecca indyvidualna, supolna z dyjetołaham i šef-povaram, uličvajučy asablivaści arhanizma i rekamiendacyi treniera abo inšaha śpiecyjalista. Adpaviedna ciažkaści i kolkaści ježy kalkulujecca i košt racyjonu.

2. Samastojnaje mieniu

Čałaviek sam abiraje pryjomy ježy, jakija jamu patrebnyja. Tut praduhledžvajecca luby racyjon. Padychodzić dla ludziej ź niestandartnym hrafikam pracy.

3. Ruchavaść (1 dzień — 640 tysiač rubloŭ, 21 dzień — 12 230 000)

Raznastajny racyjon składzieny na 2200 kkał. Pasuje dla tych, chto aktyŭna trenirujecca 2—3 razy na tydzień, albo dla tych, chto nie choča hublać masu cieła.

U racyjon uvachodzić fasolevy pate na padušcy z harodniny, enierhietyčnyja aładki z prarostkaŭ z aharodninnym sousam, frape z čarnaślivu, sup tamatny z nutam, trus u harčyčnym sousie, kapusta «eciuvi», aharodninny teryn, «Viačera ŭ Sieule», zialony kaktejl «Siła», vostryja aharodninnyja chlabcy.

4. Detaks+ (raźličany na 5 dzion – 2 300 000 rubloŭ)

Detaks-prahrama raspracavanaja dla aktyvizacyi raboty ułasnaj ačystki arhanizma, pazbaŭleńnia ad lišniaj vadkaści i naładžvańnia pracy orhanaŭ i sistem. Ačyščeńnie arhanizma ad taksinaŭ i šłakaŭ.

Detaks-prahrama niepažadanaja ciažarnym i kormiačym žančynam, a taksama dzieciam i pažyłym ludziam. Racyjon składajecca zhodna ź bijałahičnymi, fizičnymi i hienietyčnymi pakazčykami čałavieka.

5. Razhruzačnyja dni (košt zaležyć ad składzienaha racyjonu)

Śpiecyjalnaje mieniu z žyvymi vitaminami i minierałami. Jość niekalki varyjantaŭ, jakija dapamohuć skinuć vahu i pry hetym nie haładać. U racyjon uvachodziać zialonyja kaktejli, zbałansavanyja nizkakałaryjnyja pierakusy. Śpis pryjomaŭ ježy składajecca indyvidualna z dyjetołaham.

6. Zbałansavanaje viehietaryjanstva (1 dzień — 575 tysiač rubloŭ, 21 dzień — 10 980 000)

Stravy ź minimalnaj kolkaściu chalesterynu i nasyčanymi tłustymi kisłotami. Raźličanaje nie tolki na viehietaryjancaŭ, ale i tych, chto vykonvaje pasty.

U racyjonie adsutničaje miasa, ryba, jajki, žełacin.

Sam ža racyjon składajecca z naturalnaha niehazavanaha napoju, fasolevaha pate na padušcy z harodniny, enierhietyčnych aładkaŭ z prarostkaŭ z aharodninnym sousam, fruktovaha dyhidravanaha hryljažu, marskich pałačak, liścia sałaty i duchmianych ziołak z harbuzovym alejem, harbuzovaha supu, aharodninnaha terynu, pudynhu z nasieńniem hodžy, harodniny ŭ kakosavym małace, chlabcoŭ da supu.

7. Padarunak dla serca (1 dzień — 600 tysiač rubloŭ., 21 dzień — 11 450 000)

Asablivaje hipachalestyrynavaje mieniu, raźličanaje na 2200 zdarovych i pravilna zbałansavanych kałoryj. Prahrama składajecca z ekałahična čystych praduktaŭ z panižanym utrymańniem tłuščaŭ, cukru i soli. Padychodzić ludziam z pavyšanym ciskam, ludziam, što pakutujuć ad chraničnaj stomlenaści, i łasunam, jakija raskajalisia ŭ svaim hrachu.

U racyjon uvachodziać: syrniki tvarožnyja z hreckim arecham, pierapiołčynaje jajka ź zialonym musam u hniaździe z travy z parastkami lucerny, sup-daŭ z sačyŭki z harodninaj, stronha ŭ kunžucie sa strukovaj fasollu, fruktova-jahadnaje žele ź fizalisam, dołmy z tvarahom, ikra aharodninnaja, pate z hrečki, zialony kaktejl «Antystres», amarantavyja chlabcy.

8. Biazvažkaść (1 dzień — 575 tysiač rubloŭ, 21 dzień — 10 980 000)

Racyjon z panižanaj kałaryjnaściu i utrymańniem vuhlavodaŭ. Raźličany na 1200—1300 kkał, piacirazovaje charčavańnie, składanyja stravy.

Pasuje ludzym ź siadziačym ładam žyćcia bieź intensiŭnych fizičnych nahruzak.

U racyjon uvachodzić frytata z harodninaj, kłubničnaja nizkakałaryjnaja pana kota, sup-piure z brokali, kuryca ŭ rysavaj papiery, faršyravanaja hrybami i harodninaj, dziki arhaničny rys, śviežaje kavale, aharodninnyja pałački ź pikantnym sousam, panir u nory, bruselskaja kapusta, zialony kaktejl «Duchmiany», bułačka ź ilnom.

9. Zadavalnieńnie (1 dzień — 620 tysiač rubloŭ, 21 dzień — 11 850 000)

Pasuje ludziam, jakija trenirujucca 2—3 razy na tydzień, sočać za svaim racyjonam. Za 21 dzień takoha charčavańnia arhanizm całkam naładžvajecca pad zdarovy režym.

Voś što ŭ racyjonie: buli de mił, sałata z syram fieta ŭ kunžucie, cybulevy sup, cialacina pad sousam «Viteła tanata», karpača z burakoŭ, špinatnyja šaryki sa śpiruliny, sałata z prarosłym machajem, zialony kaktejl «Tanizujučy», amarantavyja chlabcy.

Prahramy charačavańnia składajucca razam prafiesijnymi dyjetołahami. Tamu arhanizm možna ačyścić i za 5 dzion. Dla tych ža, chto pastaviŭ niejkija mety ci choča dasiahnuć peŭnaha vyniku, to piaci dzion zdarovaha charčavańnia budzie małavata.

U lutym adkryjecca i samo pamiaškańnie, i tam, akramia dastaŭki, budzie pracavać cełaja placoŭka, jakaja budzie abjadnoŭvać ludziej, jakija zacikaŭlenyja ŭ zdarovym charčavańni.

«Ščaście jeści» abiacaje anłajn-tranślacyi ŭ aplikacyi «Periscope».

Na lekcyjach prafiesijanały, dyjetołahi buduć raspaviadać pra spałučeńnie charčavańnia i trenirovak, a kožny achvotny zmoža padzialicca svaim dośviedam. U dalokich płanach kampanija choča zrabić dastaŭku bolš dastupnaj i biudžetnaj — pry ŭmovie, što na praciahu hoda biznes budzie karystacca popytam.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?