Hramadstva77

Pamior pravasłaŭny śviatar i biełarusaznaŭca z Padlašša Ryhor Sasna

Fota Andreja Lankieviča

Vybitny pravasłaŭny śviatar, teołah i biełarusaznaŭca z Padlašša (Polšča) pamior na 77-ym hodzie žyćcia paśla praciahłaje i ciažkaj chvaroby. Heta adbyłosia siońnia, 6 studzienia, u 9:15 pavodle polskaha času ŭ biełastockim špitali, paviedamlaje Radyjo Racyja.

Svajho daŭniaha siabra zhadvaje prahramny dyrektar radyjo Jury Laščynski:

«Pierš najpierš chaču vykazać spačuvańni siamji i blizkim ajca Ryhora Sasny. Nie stała čałavieka, jaki byŭ vielmi zasłužany, vielmi vartasny dla biełaruskaj kultury, dla pravasłaŭja ŭ Polščy i nie tolki. Heta moj ziamlak, bo ja naradziŭsia ŭ Orli, a jon naradziŭsia ŭ Šerniach – heta ŭsiaho 3 kiłamietry ad mianie. Jon chadziŭ u škołu ŭ Orlu, kudy i ja chadziŭ. Jahonaja matuška Antanina z Redut – susiedniaja vioska, 5 kiłamietraŭ ad Orli. My z adnoj vakolicy. Ajciec Ryhor vielmi lubiŭ svaju vakolicu, vielmi lubiŭ Biełastoččynu i šmat pisaŭ, šmat plonnaj pracy publikavaŭ u svaich knižkach, manahrafijach pravasłaŭnych prychodaŭ i na staronkach tydniovika biełarusaŭ u Polščy «Niva» – mienavita pra Biełastoččynu, pra pravasłaŭje na Biełastoččynie, pra pravasłaŭna-katalickija suadnosiny, pra historyju». 

Kaža śviatar, žurnalist Kastuś Bandaruk, jaki viedaŭ ajca Ryhora jašče z kanca 70-ch hadoŭ:

Kali b ajciec Ryhor Sasna byŭ tolki zvyčajnym parafijalnym śviatarom, jaho imia nie zapisałasia b hetak u historyi, jak užo zapisałasia dziakujučy jaho navukovaj dziejnaści. Ajciec Ryhor Sasna absalutna ŭnikalny čałaviek u maštabach Polskaj Pravasłaŭnaj Carkvy, ciaham pryblizna paŭstahodździa jon zacikaviŭsia carkoŭnaj historyjaj i heta stała dla jaho nie prosta chobi, a niejkaj zadačaj. Jon vyrašyŭ, što treba ŭznavić minuŭščynu i pakazać heta nastupnym pakaleńniam.

Pra svajho kalehu kaža prafiesar, historyk Anton Miranovič:

– Ajciec Ryhor Sasna byŭ nie tolki vydatny śviatar, ale i cudoŭny navukoviec, jaki nas – maładoje pakaleńnie, vučyŭ razumieć i hladzieć na historyju svajoj carkvy, bačyć vačyma nie tolki siońniašniaha dnia, ale i krynicami. Ryhor byŭ taksama vydatnym čałaviekam, jaki zaŭsiody dapamahaŭ ludziam, asabliva maładym, jakija zajmalisia nie tolki navukaj, ale i pačynali svajo asabistaje žyćcio. Kožny z nas maje duchoŭny doŭh adnosna ajca Ryhora. Jon zaŭsiody byŭ z nami, jon nikoli nie admaŭlaŭ u dapamozie, zaŭsiody mieŭ adčynienyja dźviery. Jon zaŭsiody zaprašaŭ spačatku ŭ Siemiatyčy, a paźniej u Rybały. Kazaŭ: «Pamiatajcie, što pa darozie jość moj prychod, maja plabanija. Pryjazdžajcie prosta pahutaryć, pabyć z saboj». Heta byŭ uzor duchoŭnika, uzor čałavieka, uzor cudoŭnaha čałavieka, jaki pakinuŭ nam vializnyja navukovyja viedy pra historyju svajoj carkvy i našaj biełaruskaj hramadskaści.

Ryhor Sasna naradziŭsia ŭ 1939 hodzie ŭ Šerniach kala Orli. Śviatarskuju słužbu pačaŭ u 1960 hodzie ŭ Kalnikovie. U toj čas jon zacikaviŭsia historyjaj Pravasłaŭnaj Carkvy.

Svajo śviatarskaje słužeńnie: u Kodni, Siemiatyčach i zatym ciaham apošnich 27 hadoŭ u parafii ŭ Rybałach ajciec Ryhor spałučaŭ z navukovaj pracaj.

Jon apublikavaŭ kala 30-ci knižak, sotni artykułaŭ, u pryvatnaści datyčnych historyi Pravasłaŭnaj Carkvy na terytoryi Rečy Paspalitaj, jak i asobnych parafij. Ajciec Ryhor Sasna zaŭsiody adčuvaŭ siabie śviadomym biełarusam. Jon achvotna supracoŭničaŭ z Radyjo Racyja. Razam z Matuškaj Antaninaj jon stvaryŭ u Rybałach etnahrafičny muziej «Baćkaŭščyna».

Kamientary7

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam5

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →