Hramadstva33

Mininfarmacyi abmiežavała dostup da dvuch sajtaŭ za «prykmiety prajavy ekstremizmu»

Za raspaŭsiud infarmacyi, jakaja raspalvaje rasavuju, sacyjalnuju i relihijnuju varožaść, Ministerstva infarmacyi abmiežavała dostup da dvuch infarmacyjnych resursaŭ. Adpaviednaje paviedamleńnie raźmieščana na sajcie Mininfarma.

Što heta za resursy, nie ŭdakładniajecca. U ministerstvie tolki tłumačać, što rašeńnie pryniata «na padstavie rašeńnia suda Centralnaha rajona Minska, jakoje ŭstupiła ŭ zakonnuju siłu 18 žniŭnia 2015 hoda, ab pryznańni infarmacyjnaj pradukcyi ekstremisckimi materyjałami».

Paśla pryniaćcia papravak u «Zakon ab ŚMI», jakija ŭstupili ŭ siłu z 1 studzienia 2015 hoda, ministerstva abmiažoŭvała dostup da amal troch dziasiatkaŭ veb-resursaŭ.

Kamientary3

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →