Hramadstva1717

U Hancavičach kazaki pravodzili sumiesnaje mierapryjemstva z rasijskimi vajskoŭcami FOTY

Sajt vajskova-patryjatyčnaha kłuba «Kazacki Spas» kazak.by paviedamlaje, što ŭ Hancavičach (Bresckaja vobłaść) u ramkach rajonnaha śviata «Dzień moładzi» adbyłosia mierapryjemstva «Maładzieckija hulni». Ładzili ich kazaki z spartyŭnaha kłuba «Miadźviedź», a aktyŭny ŭdzieł prymali rasijskija vajskoŭcy.

«Tolki na nievialikaje miastečka Hancavičy prychodzicca adrazu try punkty z top-100 [prarasijskich arhanizacyj z rejtynha maładafrontaŭcaŭ]: kłub spartyŭna-bajavych adzinaborstvaŭ «Miadźviedź», baza Uzbrojenych sił RF i znoŭ ža kazaki. «Pahroza» z boku usiudyisnych kazakoŭ tłumačycca tym, što tyja trenirujucca ŭ kłubie «Miadźviedź» razam z vajskoŭcami rasijskaj stancyi RŁS», — miesiac tamu pisała vydańnie «Ruskaja płanieta».

Ad 2003 hoda ŭ Hancavičach pracuje rasijskaja radyjołakacyjnaja stancyja «Vołha». Zhodna ź biełaruska-rasijskimi pahadnieńniami «majomaść, infastruktura i ziamielny nadzieł» pieradadzienyja rasijskamu boku da 2020 hoda.

Kamientary17

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska16

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie7

Pamior Michaił Vierhiejenka1

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva6

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →