Hramadstva1313

«Praśpiekt nacyjanalnaha ściaha» — miehapikiet ŭ Minsku

Uviečary 21 žniŭnia siabry Partyi BNF prapanujuć pravieści masavy pikiet pa zbory podpisaŭ: vyjści ź bieł-čyrvona-biełymi ściahami ad płoščy Svabody ŭzdoŭž praspektu Pieramožcaŭ.

Akcyja ładzicca jak miehapikiet z metaj zboru podpisaŭ vybarščykaŭ u padtrymku Taćciany Karatkievič.

Siabry inicyjatyŭnaj hrupy ŭstanoviać stendy z nacyjanalnymi bieł-čyrvona-biełymi ściahami ad haradzkoj ratušy na płoščy Svabody ŭzdoŭž praśpiekta Pieramožcaŭ u bok Pałaca sportu.

Zhodna z Vybarčym kodeksam, rašeńniami Minharvykankama i tłumačeńniam Centralnaj kamisii pa vybarach, padobnaha rodu akcyi ŭ pieryjad zboru podpisaŭ nie patrabujuć śpiecyjalnaha dazvołu, i hetaja častka praśpiekta nie adniesiena da zabaronienych dla pikietavańnia, paviedamlaje pres-słužba BNF.

Kamientary13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →