Navuka i technałohii99

U Karei zapuścili mabilny internet z chutkaściu 1,17 Hb

Novaja pasłuha spałučaje ŭ sabie LTE i technałohii Wi-Fi. Paŭdniovakarejski apieratar KT abviaściŭ ab stvareńni novaj sietki Giga LTE, jakaja zmoža zabiaśpiečvać chutkaść zahruzki 1,17 Hb u siekundu, što ŭ 15 razoŭ chutčej za isnujučyja mahčymaści LTE.

androidauthority.net

KT na siońniašni dzień maje 200 tysiač bazavych stancyj LTE b 140 tysiač punktaŭ Wi-fi pa ŭsioj Paŭdniovaj Karei. U kampanii taksama zajaŭlajuć pra supracu z Samsung u spravie vypracoŭcy novaha standartu. Mienavita ŭładalniki smartfonaŭ S6 i S6 Edge u druhoj pałovie hoda zmohuć dostup da novaj sietki. Skarystacca zvyšchutkim internetam u pierśpiektyvie možna budzie i z naviejšych telefonaŭ LG.

U minułym miesiacy KT i Alcatel-Lucent padpisali ŭ Francyi miemarandum ab uzajemarazumieńni, zhodna ź jakim firmy buduć supracoŭničać u kirunku ŭkaranieńnia ŭ Jeŭropie.

Kamientary9

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł2

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Ryžankoŭ: Dla Litvy hałoŭnaje — zabić lubyja zarodki lićvinizmu10

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia z Emanuelem Makronam12

Eks-premjer Siarhiej Rumas źjaviŭsia na pachavańni Vierhiejenki FOTAFAKT6

Ryžankoŭ: U mianie i babula, i mama byli čystymi polkami52

Pucin prapanavaŭ Iranu rekordnyja abjomy rasijskaha hazu sa źnižkaj 75%5

Lidar čempijanatu Biełarusi vylecieŭ ź niatopavaha jeŭrakubka ŭžo na pieršaj stadyi kvalifikacyi

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy19

U Pinsku piensijanier uciakaŭ ź miesca ŭčynienaha im najezdu i pa darozie padbiŭ jašče dźvie mašyny

Viadomy błohier nabyŭ kvateru ŭ Polščy — voś jak heta ŭ jaho atrymałasia20

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł2

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →