Hramadstva66

Andrej Stryžak: Najlepšy padarunak na majo 30-hodździe — hrošy na mašynu dla ATA

Homielski hramadski aktyvist Andrej Stryžak śviatkuje 23 červienia svoj tryccaty dzień narodzinaŭ. Praz svoj fejsbuk jubilar zaklikaŭ usich nieabyjakavych pavinšavać jaho hrašovym pieravodam. Ale hetyja srodki jon patracić nie na siabie — na ich budzie kupleny aŭtamabil dla ŭkrainskich vajskovych lekaraŭ.

Andrej Stryžak, fota z fejsbuka.

Stryžak — adzin z vałancioraŭ hramadskaj inicyjatyvy «Humanitarny maršrut «Biełaruś—ATA». Vałanciory z «maršrutu» ŭžo adpravili dva aŭtamabili va ukrainski Pieršy dabraachvotny mabilny špital imia Pirahova — heta zhurtavańnie lekaraŭ-vałancioraŭ, jakija ratujuć paranienych na pieradavoj vajennaha kanfliktu ź sieparatystami.

«Pieršaja mašyna, jakaja atrymała nazvu «Rataŭnica», ciapier znachodzicca na pazicyjach. Heta reanimabil, z usim patrebnym abstalavańniem. Druhaja mašyna budzie pracavać u składzie chirurhičnaha adździeła ŭ jakaści transpartnaj mašyny. Hety adździeł stvorany śpiecyjalna dla taho, kab ratavać tych, chto znachodzicca niepasredna ŭ pryfrantavoj zonie. Dla jaje kanadcy pieradali admysłovaje abstalavańnie, jakoje dazvalaje źbierahčy žyćcio amal 90% paranienych, — raspaviadaje Stryžak. — Kali ŭ chirurhičnaha adździeła nie budzie pracy, na našaj mašynie buduć pieravozić humanitarnyja hruzy, bo ludziam, jakija žyvuć u zonie kanfliktu, taksama akazvajuć dapamohu: da ich vyjazdžajuć miedyki, im pieradajuć ježu i leki».

Druhi aŭtamabil atrymaŭ imia «Maja». Z hetym źviazana cikavaja historyja: ŭ vałancioraŭ źjaviŭsia ananimny inviestar, jaki paabiacaŭ, što kali jany źbiaruć pałovu patrebnaj sumy, to druhuju pałovu pieraličyć jon. Adzinaj umovaj było — nazvać mašynu «Majaj». I sapraŭdy, kali naźbirałasia roŭna pałova, $1,5 tysiačy z patrebnych $3 000, toj samy ananim svajo słova strymaŭ. I «Maja» pajechała va Ukrainu.

Ciapier Andrej źbiraje hrošy — iznoŭ $3000 — na jašče adzin aŭtamabil dla ukrainskaha Mabilnaha špitala. Na hety raz vałanciory źbirajucca nabyć usiedarožnik.

«Siońnia lekaram bolš za ŭsio patrebien transpart pavyšanaj prachodnaści. Ale heta siońnia — tam ža iduć bajavyja dziejańni, u luby momant ź jakoj-niebudź mašynaj moža štości zdarycca, i budzie inšy raskład, — tłumačyć Stryžak. — Uvohule, na vajnie los u techniki karotki, zvyčajna — nie bolš za paŭhoda».

Viadoma, što za try tysiačy dobry džyp nie nabudzieš. Ale, kaža Stryžak, ničoha strašnaha. Kali mašynu nabuduć, jaje adpraviać u Kijeŭ, i tam miascovyja majstry pryviaduć jaje ŭ paradak. Zatym jana adpravicca na front.

I, darečy, toj samy ananimny inviestar iznoŭ paabiacaŭ, što, kali pałova sumy źbiarecca, jon pamnožyć jaje na dva. Praŭda, ŭ hety raz umoŭ nakont nazvy nie staviŭ, tamu, kaža Stryžak, jak nazvać aŭtamabil, možna budzie abmiarkoŭvać. Na dumku samoha Andreja, dobrym varyjantam było b achryścić usiedarožnik «Vołatam».

Bujnymi sumami biełarusy dapamahajuć vałancioram nie ŭ pieršy raz. Kali źbirali hrošy na toj samy reanimabil «Rataŭnica», treba było znajści $5,5 tysiač. I, pa słovach Stryžaka, adzin ź biełarusaŭ, jaki žyvie za miažoj, daŭ na mašynu $1,5 tysiačy, a inšy, jaki žyvie ŭ Biełarusi, pieraličyŭ $2,2 tysiačy. 

Ideja nabyvać dla ATA mašyny vyśpieła pastupova. Spačatku «Humanitarny maršrut» źbiraŭ prostuju dapamohu: leki, pradukty. Potym daviedalisia pra toj samy Mabilny špital. Siońnia «Maršrut» supracoŭničaje z fondam, jaki bazujecca ŭ Čarnihavie, i dapamahaje ŭciekačam z zony bajavych dziejańniaŭ, siemjam paranienych i zahinułych ukrainskich vajskoŭcaŭ humanitarkaj. A lekaram dapamahajuć mašynami.

«Asablivaść Mabilnaha špitala ŭ tym, što jon u samy chutki čas moža być zhornuty i pierakinuty ŭ inšaje miesca. A ŭsie miedyki ŭ im pracujuć biaspłatna, — padkreślivaje Stryžak. — Usiaho tam pracuje prykładna 50 čałaviek. Jość navat adzin amierykaniec i adzin rasiejec».

Sam Andrej naviedvaŭ zonu ATO ŭžo čatyry razy — vaziŭ mašyny i humanitarnyja hruzy. Jon pryznaje, što situacyja nie takaja adnaznačnaja. A toje, što tranślujuć jak rasijskija, tak i ukrainskija ŚMI — heta ŭžo spabornictva prapahandystaŭ. Ale ž, upeŭnieny Stryžak, raniej ci paźniej kanflikt skončycca, i Ukraina znoŭ budzie adzinaj krainaj.

«Toje, što adbyvajecca va Ukrainie, — heta mocny vyklik, pahroza pravam čałavieka i svabodzie. I pakul naša dziaržava nie moža dakładna vyznačycca sa svajoj pazicyjaj, šmat zaležyć ad zvyčajnaha čałavieka. Kali ŭ susieda niešta zdarajecca — ja nie budu doŭha razvažać, a zajmusia dapamohaj. Dy i ŭ Jeŭropie tak pryniata. Jeŭrapiejski Sajuz pabudavali pa pryncypach uzajemnaj dapamohi, — kaža Stryžak. — Ale naš «Humanitarny maršrut» — heta absalutna niezaležnaja ni ad kaho pryvatnaja inicyjatyva. Ni da jakoj arhanizacyi my nie naležym, ni da jeŭrapiejskaj, ni da biełaruskaj, ni, tym bolš, dziaržaŭnaj. Biełaruskaja dziaržava nam nie dapamahaje, ale pakul što i nie zaminaje, i dziakuj im za heta».

P.S. Kali vy chočacie dapamahčy vałancioram z «Humanitarnaha maršrutu «Biełaruś-ATA», to možna pieraličyć hrošy praz EasyPay (17629694 Stryžak Andrej Siarhiejevič, Rečyca, vuł. Nabiarežnaja 130) ci prosta pakłaści na rachunak mabilnika +375 44 510-05-11. Sumu, jakaja trapić «na telefon», Stryžak potym pieraviadzie na ahulny rachunak, na jakim źbirajucca hrošy na aŭtamabil.

Kamientary6

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →