Hramadstva11

U Nacyjanalnym aeraporcie Minsk adkryŭsia punkt mižnarodnaha paštovaha abmienu

RUP «Biełpošta» i mytnaja słužba Biełarusi adkryli na terytoryi Nacyjanalnaha aeraporta Minsk dadatkovy punkt mižnarodnaha paštovaha abmienu, paviedamlaje pres-słužba Dziaržaŭnaha mytnaha kamiteta. 

Adkryćcio novaha punkta dazvolić sartavać paštovyja adpraŭleńni, jakija prybyvajuć u Biełaruś mižnarodnymi pavietranymi šlachami, a taksama ŭsie nieabchodnyja mytnyja pracedury prama ŭ aeraporcie biez adpraŭki na inšyja punkty mižnarodnaha paštovaha abmienu. 

Jak adznačyli ŭ DMK, punkt užo pačaŭ funkcyjanavać i «paśladoŭna razhortvać mahutnaści pa ažyćciaŭleńni mytnych apieracyj u dačynieńni da paštovych adpraŭleńniaŭ». Z 15 pa 21 červienia 2015 hoda ŭ im było apracavana 6,5 tys. adpraŭleńniaŭ. 

Ciapier pavietranym šlacham u Biełaruś dastaŭlajecca prykładna 80—90% mižnarodnych paštovych adpraŭleńniaŭ, ci pryblizna 40% ad ich vahi. 

Najbližejšym časam u aeraporcie płanujecca arhanizavać apracoŭku ŭvachodnaj mižnarodnaj piśmovaj karespandencyi z usich krain, za vyklučeńniem Kitaja, Sinhapura i Hankonha, ci 27% ad ahulnaha abjomu piśmovaj karespandencyi, što pastupaje avijatranspartam. 

Pa miery ŭkamplektavańnia štata i nazapašvańnia prafiesijnaha vopytu miarkujecca pastupovaje pavieličeńnie kolkaści apracavanych paštovych adpraŭleńniaŭ i pierachod da kanca 2015 hoda na kruhłasutačny režym pracy punkta, adznačyli ŭ DMK. 

Miarkujecca, što viasnoj 2016 hoda, paśla ŭvodu dadatkovych vytvorčych mahutnaściej, u aeraporcie budzie apracoŭvacca ŭsia karespandencyja, jakaja dastaŭlajecca ŭ Biełaruś avijatranspartam.

Kamientary1

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha5

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha

Usie naviny →
Usie naviny

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam8

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja2

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu4

Kamała Charys zaručyłasia davieram usich lidaraŭ Demakratyčnaj partyi1

Kamału Charys užo padtrymali Klintany, Abama maŭčyć

Jak apytańni aceńvajuć šansy Kamały Charys pieramahčy Donalda Trampa na vybarach u ZŠA1

Afiora na 3 młrd: Nestlé hadami pradavała vadu z krynic ź fiekalijami i bakteryjami pad vyhladam pryrodnaj minieralnaj9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha5

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha

Hałoŭnaje
Usie naviny →